દેવી! આવોને મારી દેરીએ

ઓઢી અષાઢના આભલાં

જંપી જગની  જંજાળ,

જાગે એકલ મોરી ઝંખના

મધરાતને કાળ,

દેવી ! આવોને મારી  દેરીએ.

કાળી નિશા કેવળ  કમકમે

નથી કંપતા વાય,

પગલાં તમારાં પોકારતી

પાંપણ ઊઘડે બિડાય,

દેવી ! આવોને મારી દેરીએ.

પ્રેમે પખાળું  પાવલાં

રેલી નયણાંની ધાર,

સમાધિનાં છે સિંહાસનો

મેલ્યાં મંથન થાળ.

દેવી ! આવોને મારી દેરીએ.

વાધી-વાધીને વેદન વલવલે,

ઊંડે કંઠ્માં આગ,

રમતાં  આવો હો ઋતંભરા !

મોરી રટણાને રાગ,

દેવી ! આવોને મારી દેરીએ.

કલ્પનાનો છૂટો કનકવો

ઢૂંઢે  વ્યોમની કોર,

આવો એને બાંધવા

દિવ્ય  દૃષ્ટિના દોર.

દેવી આવોને મારી દેરીએ.

ધૂણી ધખે મારા ધૈર્યની

જલતું જીવન કાષ્ઠ,

આભની પારનાં આભલાં

જોવા આપો પ્રકાશ

દેવી ! આવોને મારી દેરીએ.

પોકારતા કોટિ કેશથી,

બળતા ધરતીના બાગ.

કલ્યાણી,આપો કેડી બની

ઝૂરતા ઝરણાને માગ.

દેવી !આવોને મારી દેરીએ.

–રમણિક અરાલવાળા

8-9-1910-24-4-1981

અખંડ આનંદ,ડિસેમ્બર,2020

Posted in miscellenous

9.દૈવી યોજના

દરેક મનુષ્ય માટે સંપૂર્ણ આમ-અભિવ્યક્તિનો અવકાશ હોય છે. એક એવી જગ્યા છે, જે માર તે જ ભરી શકે છે, બીજું કોઈ નહિ.એવું કામ છે, જે માત્ર તેણે જ કરવાનું નિર્માયુ હોય છે બીજું કોઈ એ કરી શકે નહીં.આ કાર્ય કયું છે એ માણસે જાણવું જોઈએ. આ દૈવી યોજના જ તેના જીવનની સૌથી મોટી માંગ છે.

    આ શું છે તેનો લેશમાત્ર ખ્યાલ ન હોય એમ બને. તેની અંદર કદાચ કોઈ અદ ભુ ત શક્તિ છૂપાયેલી પડી હોય તેમ બને.આથી એની માંગ આ પ્રમાણે હોવી જોઈએ: ‘’ અનંત ચેતના, મારા જીવનની દૈવી યોજનાને મૂર્ત થવા માટેનો  માર્ગ ખોલી આપ, મારી અંદરની ઉચ્ચ શક્તિને  હવે મુક્ત કર, અને મને મારા  વિશેની સંપૂર્ણ યોજના સ્પષ્ટપણે જોવા દે.

    સંપૂર્ણ યોજનામાં સ્વાસ્થ્ય, સંપત્તિ, સ્નેહ  અને સ્વઅભિવ્યક્તિનો સમાવેશ થાય છે. માણસ જ્યારે આની માંગ કરે છે ત્યારે તેના જીવનમાં મોટા ફેરફારો  થતા જણાય છે; કારણ કે સાધારણ રીતે માણસ આ દૈવી યોજનાથી ઘણો દૂર નીકળી ગયો હોય છે.

    ઘણા મેઘાવી લોકોએ  પોતાની તંગી  ટાળવા વર્ષો સુધી સંઘર્ષ કર્યો  હોય છે પણ તેમણે જો શ્રદ્ધા રાખી હોત અને આ શબ્દો  ઉચ્ચાર્યા હોત તો જરૂરી સાધન સંપત્તિ તરત મળ્યા હોત. તેમને તરત મળ્યાં હોત.

       ચોક્કસ સંકેતોની માંગણી કરો, તમારો માર્ગ સરળ અને સફળ બનશે

   આપણે જબરદસ્તીથી મન સમક્ષ કોઈ ચિત્ર ઊભું કરવાનું નથી.આપણે માનસપટ પર સ્પષ્ટ પણે દૈવી યોજના ઊપસવાની  માંગણી કરીએ  ત્યારે આપણને પ્રેરણાનાં સ્ફુરણો, ચમકારા મળે છે; અને કશીક મોટી બાબતો સિદ્ધ થતી અનુભવાયછે અને આ વિચાર કે ચિત્રને આપણે દૃઢતાપૂર્વક વ તે વળગી રહેવું જોઈએ.

    આપણે જે વસ્તુને શોધીએ છીએ  તે વસ્તુ આપણને પણ શોધતી હોય છે. ટેલિફોન  ગ્રેહામબેલને  શોધતો  હતો.

    મા-બાપોએ તેમનાં બાળકો પર  કદી વ્યવસાય લાદવો ન જોઈએ. તેનમણે  તો કહેવું જોઈએ: ‘’ આ બાળકમાં રહેલ ભગવાનને સંપૂર્ણ અભિવ્યક્તિ મળે. એના વિશેની દૈવી યોજના એના આખા જીવનમાં, ચિરકાળમાં પ્રગટ થાઓ.’’

 અને આ કારણે જ માણસે પોતાની બુદ્ધિશકતિ દટાઈ જવા દેવી જોઈએ નહિ, માણસે પોતાના બુદ્ધિકૌશલ્ય ન વાપરે તો તેની મોટી સજા તેને ભોગવવી પડે છે.

     ઘણીવાર માણસ અને  તેની સ્વ-અભિવ્યકિત વચ્ચે ભય  દીવાલ બનીને ઊભો રહે છે. જાહેર  મંચનો ભય  ઘણાને ગભરાવે  છે.  આને ઉચ્ચારિત શબ્દો વડ જીતી શકાય. એવું થાય છે ત્યારે માણસ પોતાના વિશેની સભાનતા ગુમાવે છે અને અનંતચેતનાના પ્રાગટ્ય  માટેનો માર્ગ બની રહે છે. પછી તે સીધી   પ્રેરણા હેઠળ, ભયરહિત, આમવિશ્વાસથી સભર હોય છે.

     કોઈક વાર માણસ પોતાને ગમતી રીતે પ્રાગટય  થાય એમ ઈચ્છતો હોય છે. એનાથી બાબતો  સ્થગિત  થઈ જાય છે. તારી રીતે નહિ, મારીરીતે—એ અનંત  ચેતનાનો  આદેશ છે.  તેને કામ કરવા માટે સપૂર્ણપણે વિરોધરહિત માનસ જોઈએ.

    શાંત સ્વસ્થતા  એ શક્તિ છે.છે. એ ઈશ્વરી સત્ત્તાને માણસની અંદર રહેવાની તક આપે છે. ગુસ્સો માણસની દૃષ્ટિને ધૂધળી બનાવે છે.  રકતને વિષમય કરી દે છે. તેમાંથી ઘણા રોગો ઉદ ભવે છે. ઘણાખોટ્ટા નિર્ણયો નીપજે છે, જે નિષ્ફળતા લાવે છે. ભય અને ચિંતા પણ મનુષ્યના આવા જ દુશ્મનો  છે.

     મને  કેટલીક વાર લોકો પૂછે છે: ‘’ ધારોકે કોઈનામાં એક કરતાં વધુ પ્રકારની  આવડત  હોય, તો તેમાંથી  પસંદગી કેમ કરવી?’’

  તે માટે આ કહો : ‘’ અનંત ચેતના,મને નિશ્ચિત સંકેત આપો, મારે અત્યારે કઈ આવડતનો ઉપયોગ કરવાનો છે તે કહો.’’

     ઘણા લોકો ભેટ આપવામાં ઉદાર હોય છે, પણ ભેટ સ્વીકારવામાં કૃપણ હોય છે. અભિમાન કે એવા કોઈક કારણે તેઓ ભેટ્નો ઈંકાર કરે છે, અને એમ કહીનેતેઓ પ્રવાહ રૂંધે છે.

    આપવા અને લેવા વચ્ચે સંપૂર્ણ  સમતુલા હોય છે અને માણસે બદલાના ખ્યાલ વિના આપવું જોઈએ  પણ તેજો પોતાને અપાતી વસ્તુઓ સ્વીકારે નહિ તો તે નિયમનો ભંગ કરે છે, કારણ કે બધી વસ્તુઓ ભગવાનની જ ભેટ છે.  માણસ તોવાહનમાત્ર છે.  

    ઘણીવાર લોકો પૂછે છે: શા માટે કેટલાક માણસો સમૃદ્ધ  અને સ્વસ્થ જન્મેછે, અને બીજા ગરીબ અને માંદા હોય છે?

   આનો ઉત્તર છે પુનર્જન્મનો નિયમ, માણસ સત્યદર્શન કરે અને મુક્ત થાય તે પહેલાં તે ઘણા જન્મોને મૃત્યુ માંથી પસાર થાયછે.  અધૂરી વાસનાને કારણે  તે ફરી ફરી પોતાનાં કર્મોનું ઋણ ચૂકવવા કે નિર્માણ કરવા પૂરું કરવા પૃથ્વી પર આવે છે.સ્વસ્થ, સમૃદ્ધ માણસે આગલા જન્મમાં પોતાના અર્ધ જાગ્રત મનમાં આરોગ્ય ને સંપતિનાં ચિત્રો અંકિત કર્યા હોય છે, ગરીબ રોગી માણસે દરિદ્રત્તા  અને માંદગીનાં.

   જો કે જન્મ અને મૃત્યુ એ માનવીએ રચેલા  નિયમો છે. સાચો આધ્યાત્મિક માણસ અજન્મા છે, અમર છે.

Posted in miscellenous

કર્મનો નિયમ અને ક્ષમાશીલતનો નિયમ

5.કર્મનો નિયમ અને ક્ષમાશીલતાનો નિયમ.

   માણસ જે આપે છે તે જ તે પામે છે. જીવનની રમત એ બૂમરેંગની રમત છે. માણસના વિચારો, કાર્યો અને શબ્દો મોડાવહેલા પણ અદ ભુત ચોક્સાઈથી તેના ભણી જ પાછા વળે છે. આ જ કર્મનો નિયમ છે.

    માણસ જેમ વધુ જ્ઞાન મેળવે છે તેમ તેણે વધુ જવાબદાર બનવાનું રહે છે.જાણવા છતાં જે માણસ નિયમ ઉવેખે છે, તેને વધુ સહન કરવું પડે છે.

    અધિકાર પહેલાં આજ્ઞાપાલન આવે છે. માણસ નિયમનું પાલન કરે છે, ત્યારે નિયમ માણસને અધીન વર્તે છે. વીજળી મનુષ્યની સેવિકા બને તે પહેલાં વીજળીનો નિયમ જાણવો જોઈએ. અજ્ઞાનતાપૂર્વક તેની સાથેકામ પાડીએ  તો તે જીવલેણ શત્રુ બની રહે.

   મનના નિયમોનું પણ આવું જ છે.

    એક સ્ત્રીને તેના સંબંધીનું મકાન ખૂબ ગમતું. તે પ્રબળપણે એ મકાન મેળવવાની ઈચ્છા કરતી અને પોતે એ મકાનમાં રહે છે  તેવું માનસચિત્ર દોરતી. વખત જતાં તે માણસ મૃત્યુ પામ્યો અને  એ મકાનમાં રહેવા ગઈ. એક વખત તેણે મને પૂછ્યું, ‘’ એ માણસના મૃત્યુ સાથે મારે કોઈ સંબંધ હશે?’’ મેં કહ્યું: ‘’ હા, તમારી ઈચ્છા એટલી સબળ હતી કે દરેક વસ્તુએ એને માટે માર્ગ કરી આપ્યો. પણ તે માટે તમારે કર્મનું ઋણ ચૂકવવું પડ્યું. તમારા પ્રિય પતિ થોડા જ દિવસમાં મરણ પામ્યા નેમકાનનું ખર્ચ તમને ભારે થઈ પડ્યું. ‘’

    ખરી રીતે સ્ત્રીએ એમ કહેવુંજોઈતું હતું કે, ‘’ હે અનંત ચેતના, મારું આવું જસુંદર,મારા માટે યોગ્ય, ઘર આપો, જે દૈવી અધિકારની રૂએ મારું હોય.’’

    દિવ્ય પ્રકૃતિએ તેને પૂર્ણ સંતોષ આપ્યો હોત અને બધાંનું તેમાં કલ્યાણ થયું હોત. ઈચ્છાશક્તિ એક પ્રચંડ શક્તિ છે. તે યોગ્ય માર્ગે જ વહેવી જોઈએ, નહિ તો અંધાધૂંધી આવી પડે છે.

    એ સ્ત્રીએ જો એમ વલણ દાખવ્યું હોત કે આ ઘર જો મારા માટે નિર્માયું હશે  તો મને મળ્યા વગર નહિ રહે. નિર્માયું હોય તો મને એવું જ બીજું મકાન આપો. તો કદાચ પેલા માણસે મકાન ખાલી કર્યું હોત, અને તેને સહજ રીતે મકાન મળ્યુંહોત. માણસ પોતાની ઈચ્છાશક્તિ પરમ ચેતનાને ચરણે ધરી દે છે, ત્યારે તેને જોઈતી વસ્તુ તેને મળી રહે છે એ એક વિચિત્ર લાગતું સત્ય છે.

   એ માટે માણસે ‘શાંત’થવું જોઈએ, જે ઘણું અઘરું છે, બચાવવું, સંઘરો કરવો તેમાં નુક્શાન છે અને ભેટ-ઉપહાર આપવાં તે ફાયદો છે, એ હકીકતથી ઘણા લોકો અજાણ હોય છે. માણસ ખર્ચ કરવાની કે આપવાની વૃત્તિને અવગણે  તો એ પૈસા   અણગમતી રીતે ખર્ચાઈ તો જાય  છે જ.

    એક સ્ત્રીએ એના કુટુંબને કહ્યું કે આપણેતહેવારનો દિવસ ઊજવીશું નહિ, કારણકે પૈસા ઓછા છે. તેની પાસે પૈસા હતા પણ તેને તે બચાવવા હતા.   થોડા દિવસ પછી એક ચોર તેના કબાટમાંથી એટલા જ પૈસા ચોરી ગયો જેટલા પૈસા ઉજવણી પાછળ ખર્ચાયા હોત.

    કર્મના નિયમને અતિક્રમી જતો  નિયમ છે કૃપાનો, ક્ષમાશીલતાનો. એ માણસને કારણ પરિણામના પ્રભાવમાંથી મુક્ત કરે છે.. અહીંની ભૂમિકા ઉપર માણસ વાવે તેવું લણે છે, પણ ભગવાનની કૃપાનો વરસાદ તો સદાયવરસતો હોય છે.  દુન્યવીવિચાર પર,  માંદગી-મૃત્યુ-પાપના વિચાર વિજય મેળવનાર મનુષ્ય માટે આ કૃપાનુભવની સ્થિતિ નિરંતર વાટ જોતી ઊભી જ છે.

          6—.બોજો ફેંકી દો.

   જીવનની લડાઈઓમાં લડવાનું કામ માણસમાં જે ભગવત-મન રહેલું છે, તેને સોંપાયેલું છે. માણસે પોતે તો માત્ર શાંત બની રહેવાનું હોય છે, પ્રતીક્ષા કરવાની હોય છે. તેનું તર્કબુદ્ધિ  ધરાવતું મન તો ઘણું મર્યાદિત  હોય છે. ભય અને શંકાથી ભરેલું હોય છે. આથી તેણે પોતાનો બોજો ભગવત-મનને સોંપી દઈ, હળવા થઈ જવુંજોઈએ. પોતાનો બોજો પોતે ઊંચકવો, એ નિયમનો ભંગ છે. એક સ્ત્રી વર્ષોથી દુનિયા પ્રત્યે નફરતનો બોજો લઈને ફરતી હતી.તેણે એક દિવસે કહ્યું, ‘’મારો આ બોજો હું અહીં બેઠેલા ભગવાનને સોંપી દઉં છું.’’ સર્વશક્તિમાન ભગવત-ચેતનાએ એના અર્ધજાગ્રત મનને પ્રેમથી ભરી દીધું અને તેનું જીવન જ પલટાઈ ગયું.

    પરમ ચેતના સમક્ષ આ નિવેદન ફરી ફરી, ઘણીવારા તો કલાકો સુધી મૌનપણે અથવા મોટેથી નિશ્ચયાત્મકતાથી કરતા રહેવું જોઈએ.

    મેં નોંધ્યું છે કે બોજો ફેંકી દીધા બાદ થોડા વખત પછી આપણી દૃષ્ટિ ચોખ્ખી બને છે. હું મારો બોજો ભગવાનને સોંપી મુક્ત થાઉં છું. એમ ફરી ફરી કહેતાં દૃષ્ટિની સ્પષ્ટતા અને હળવાશ અનુભવાય છે અને થોડા જ વખતમાં ’શુભ’ નો મૂર્ત સ્વરૂપમાં આવિર્ભાવ થાય છે—પછી એ આરોગ્ય હોય, આનંદ હોય કે સાધનસામગ્રી  હોય.

    ઘણીવાર મોટો આવિષ્કાર થતાં પહેલાં બધું જ અવળું પડતું હોય એમ ભાસે છે. ઊંડી હતાશા મનને ઘેરી વળે છે પણ એ તો અર્ધજાગ્રત મનમાં લાંબા સમયથી ધરબાયેલા  પડેલા ભય ને શંકા સપાટી પર આવવાને કારણે બને છે અને એ સપાટી પર નાબૂદ થવા માટે  જ આવ્યાં છે.

  કોઈ કદાચ પૂછે: ‘’ આ અંધારામાં ક્યાં સુધી રહેવું પડે?’’ મારો જવાબ છે: ‘’અંધારામાં’ જોઈ શકીએ’  ત્યાં સુધી.’’ અને બોજો ફેંકી દેવાથી માણસ અંધારામાં પણ જોઈ શકે છે.  વાત કરવાનો

   અર્ધજાગ્રત મન પર કોઈ પણ બાબત અંકિત કરવા માટે સક્રિય શ્રદ્ધા હંમેશાં ખૂબ જરૂરી  છે.

    કશીક ગેરસમજને કારણે એક સ્ત્રી અને તેના પતિ છૂટાં પડી ગયાં. સ્ત્રી તેના પતિને ખૂબ ચાહતી હતી, પણ પતિ સમાધાન મા કેમેય તૈયાર થતો નહતો. તે તો તેની સાથે વાત કરવાનો જ ઈન્કાર કરતો.

    આધ્યાત્મિક નિયમની તે સ્ત્રીને જાણ થતાં તેણે જુદાઈની પરિસ્થિતિનો જ ઈન્કાર કર્યો. તેણે કહ્યું, ‘’ ભગવત ચેતનામાં કોઈ જુદાઈ નથી, જે પ્રેમ અને સાથ દિવ્ય ચેતનાએ મારે માટે નિર્મ્યાં છે તેનાથી મને કોઈ અલગ કરી શકે નહિ.’’

    તેણે આ બાબતમાં સક્રિય શ્રદ્ધા દર્શાવી, રોજરોજ તે જમવાના ટેબલ પર તેના પતિ માટે જગ્યા રાખતી, અને એ રીતે અર્ધજાગ્રત મન પર પતિના પાછા ફરવાનું ચિત્ર અંકિત કરતી. એક વર્ષ વીતી ગયું. તે શ્રદ્ધામાંથી જરા પણ ડગી નહિ, અને’એક દિવસ તે ઘરે આવ્યો.’અર્ધજાગ્રત મન  પર પ્રભાવ પાડવા માટે સંગીત પણ એક વિશેષ સાધન છે. સંગીતના લય અને સંવાદ સાથે આવતા શબ્દો ઘણા શકતિશાળી બની જાય છે.

     સુખ અને શાંતિ પામવા માટે માણસે પોતાના અર્ધજાગ્રત મનમાંથી બધા ભય ભૂંસી નાખવા જોઈએ. માણસના પોતાના ભયને લીધે જ વસ્તુ ભયાનક બનતી હોય છે. માણસે પોતાનું દરેક કાર્ય તે ભયમાંથી ઉદ ભવે છે કે શ્રદ્ધામાંથી, તે તપાસતા રહેવું જોઈએ.

    કોઈવાર માણસને વ્યક્તિનો ભય લાગતો હોય છે. એવે વખતે જેનાથી ભય લાગતો હોય તે વ્યક્તિને મળવાનું ટાળવું નહિ. પ્રસન્નતાથી તેમને મળવું. તેઓ કાં તો તમારા ‘શુભ’ની સાંકળમાં એક સોનેરી કડી બનશે કે પછી અનાયાસ તમારા માર્ગમાંથી ખસી જશે.

     રોગ કે જંતુનો ભય લાગતો હોય તો રોગભરપૂર પરિસ્થિતિમાં નિર્ભય થઈને વિચરવું. તમે રોગથી અસ્પર્શ્ય રહેશો. તમારાં આંદોલનો અને જંતુના આંદોલનો સમાન સ્તરે ચાલતાં હોય તો  જ તમને જંતુઓ ત્રાસરૂપ બની શકે છે અને જંતુની ભૂમિકાએ માણસને ખેંચીજનારવસ્તુ છે ભય.

————————————————–      7. પ્રેમ

 એક સ્ત્રી ખૂબ સંતપ્ત સ્થિતિમાં મારી પાસે આવી. તે એક પુરુષના પ્રેમમાં હતી. પણ બીજી સ્ત્રી ખાતર તેને છોડી ગયો હતો. આ સ્ત્રી ઈર્ષ્યા અને નફરતથી અતિશય પિડાતી હતી. મને આટલી દુ:ખી કરી છે તો એને પણ એટલું જ સહન કરવું પડશે, એમ કહીને તેણે પૂછ્યું, ‘’ હું એને આટલો બધો ચાહતી હતી,પછી એ મને કેમ છોડી ગયો ?’’

      મેં કહ્યું : ‘’ તું એને ચાહતી નથી ,

 તુંતો એને  ધિક્કારે છે અને જે તેં કદી

આપ્યું ન હોયતે તું પામી શકે નહિ. તું સંપૂર્ણ પ્રેમ આપે તો તને સંપૂર્ણ પ્રેમ મળશે. એને સંપૂર્ણ, નિ:સ્વાર્થ, માગણી વગરનો પપ્રેમ આપ, એની ટીકા  કે એનો તિરસ્કાર ન કર.એ જ્યાં હોય ત્યાં ત્યાં એને  શુભેચ્છા પાઠવ.’

     તેણે કહ્યું: ‘’ એ ક્યાં છે એ હું ન જાણું  ત્યાં સુધી હું એને શુભેચ્છા નહિ મોકલું.’’

 ‘તો પછી તારો પ્રેમ સાચો નથી.’’ મેં કહ્યું, ‘’ તું સાચો પ્રેમ આપીશ તો તને સાચો પ્રેમ મળશે, આ માણસ તરફથી  કે બીજા એવા કોઈ પુરુષ તરફથી;અન્યથા એ માણસ જો દૈવી યોજના પ્રમાણે તારે માટે નિર્માયો  નહિ હોય, તો તને તેની જરૂર નહિ રહે.’’

     થોડા મહિના પસાર થઈ ગયા. પરિસ્થિતિ યથાવત રહી  પણ તે બાઈ હ્રદયપૂર્વક પ્રયત્ન કરતી હતી. મેં કહ્યું, ‘’ તું તેની ક્રૂરતાથી વ્યથિત નહિ થાય ત્યારે તે ક્રૂર મટી જશે. તારી પોતાની જ લાગણીઓને કારણે તું એને તારા ભણીએ ખેંચે છે.’’

     પછી મેં એને, ભારતમાં અમુક લોકો એકબીજાને મળે ત્યારે ‘નમો નારાયણ’ કરે છે, તે વાત કરીએ સંન્યાસીઓ મનુષ્યમાં રહેલા નારાયણને નમસ્કાર કરે છે. જંગલી પ્રાણીમાં પણ તે નારાયણને જ જુએછે, અને તેઓ તેમને કદી હાનિ કરતાં નથી. મેં તે સ્ત્રીને કહ્યું, ‘’આ મનુષ્યમાં  રહેલ નારાયણને પ્રણામ કર અને તેને કહે કે હું તારા દિવ્ય સ્વરૂપને જ જોઉં છું.’’

    ધીમે ધીમે તે સ્વસ્થ થતી ગઈ. એક દિવસ અચાનક તેનાથી બોલાઈ ગયું, ‘’તે જ્યાં હોય ત્યાં ભગવાન તમે કૃપા કરજો.’’

    ત્યાર પછી હું થોડો વખત બહાર હતીએ. એક દિવસ તેનો પત્ર આવ્યો, ‘’અમે લગ્ન કર્યાં છે.’’

   ‘’પાછા આવતાં મેં સૌ પહેલાં તેને ફોન કર્યો, ‘’શું થયું’’ તેણે કહ્યું,’’અરે ચમત્કાર થયો. એક દિવસ હું જાગી ત્યારે મારી બધી વેદનાઓ શાંત થઈ ગઈ હતી. એ સાંજે હું તેને મળી. તેણે લગ્નનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો ને અમે પરણી ગયાં.એના જેવો પ્રેમાળ માણસ મેં જોયો નથી.’’

    એક જૂની કહેવત છે કે કોઈ માણસ તમારો દુશ્મન નથી, કોઈ માણસા તમારો મિત્ર નથી; દરેક માણસ તમારો  ગુરુ છે.

   એટલે માણસે બિનઅંગત બનીને, બીજાએ તેને જે શીખવવાનું છે તે શીખવું જોઈએ.

      દુ:ખ  માણસના વિકાસ માટે જરૂરી નથી; એ તો આધ્યાત્મિક નિયમના ભંગનું પરિણામ છે. પણ મોટા ભાગના લોકો દુ:ખ  ન પડે ત્યાં સુધી આત્મનિદ્રામાંથી જાગતા નથી, લોકો સુખી હોય છે ત્યારે સ્વાર્થી બની જાય છે, અને પછી કર્મનો સિદ્ધાંત કામ કરવા લાગે છે.

    એક સ્ત્રી કહ્યા કરતી, ‘’ મને મારા પતિ સામે કોઈ ફરિયાદ નથી, પણ મને લગ્નજીવનમાં બહુ રસ જ નથી. ‘’ થોડા જ વખતમાં તેનો પતિ બીજી સ્ત્રીના પ્રેમમાં પડ્યો અને તેને છોડી ગયો. સ્ત્રી ગુસ્સા અને વ્યથાથી ફફડતી મારી પાસે આવી. મેં કહ્યું,’’ પણ આ તો તમે કહેતાં હતાં તેમ જ બન્યું છે.’’ તે સમજી , ‘’હા, લોકો જે માગતા  હોય તેજ તેમને મળે છે. અને દુ:ખી થાય છે.‘’

    થોડા  વખતમાં તેણે પરિસ્થિતિ  સાથે સંવાદ સાધ્યો અને તેને સમજાયું કે બન્ને સાથે હતાં તેના કરતાં અલગ વધારે સુખી છે.

    જે માણસ પૈસાને તિરસ્કારતો  હોય તે કદી પૈસાદાર થઈ શકે નહિ. ઘણા કલાકારો ગરીબ હોય છે તે આ જ કારણે.

   સમૃદ્ધિ એ પણ ઈશ્વરનો જ આવિર્ભાવ છે. જરૂરિયાત અને મર્યાદામાંથી મુક્તિના સ્વરૂપે, પણ ધન  હંમેશાં ફરતું રહેવું જોઈએ અને તેનો સદુપયોગ થવો જોઈએ. સંઘરાખોરી અને પૂરા વેર સાથે બદલો લે છે. આનો અર્થ એ  નહિ કે માણસે મૂડીનું રોકાણ ન કરવું. પણ જરૂર પડ્યે તેણે બધાજ પૈસા વાપરી નાખતાં અચકાવું જોઈએ નહિ. માણસ જયારે પૈસાનો આનંદપૂર્વક  અને નિર્ભયતાપૂર્વક જવા દે છે, ત્યારે તે વધુ  સમૃદ્ધિના આગમન માટે દરવાજો ખોલી નાખે છે.

    પૈસા તરફનું આધ્યાત્મિક વલણ તે આ; અને સૃષ્ટિની મહાન બેંક કદી તૂટી પડતી નથી.

   ‘લોભ ‘ નામની એક ફિલ્મમાં એક   સ્ત્રીને લોટરી ને લોટરીમાં પાંચ  હજાર ડૉલર મળેછે, પણ તે તેમાંથી એએક પાઈ પણ ખરચતી નથી.  તેનો પતિ  કષ્ટ વેઠે છે, સ્ત્રી પોતે ગુજરાન માટે મજૂરી કરે છે, પણ એક રાતે તેનુ6 ખૂન થાય છે અને પૈસા ચોરાઈ જાય છે.

    પૈસા બધાં અનિષ્ટોનું મૂળ છે એમ કહેવામાં આવે છે, તેનું આ ઉદાહરણ છે. પૈસાનો જ્યારે સંઘરો કરવામાં આવે છે, પ્રેમ કરતાંતેને વધારે મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે અને ઘણીવાર તેને પૈસા પણ ગુમાવવા પડેછે.

પ્રેમનો રસ્તો ગ્રહણ કરો, બીજું બધું જ આવી મળશે, કારણકે  પ્રેમ ભગવાન  છે અનેસામગ્રીનો સ્ત્રોત પણ તે જ છે. 

   એક ધનિક સ્ત્રી કપડાં ને ગળાનો હાર એક પછી એક ખરીદેજ જત્તી.જત્તી .તેનો ઉપગ કરતી હોત કંઈક ઠીક હતું પણ તે બધું વીંટીને કબાટમાં મૂકતી હતી.વસ્તુઓને વધુ વળગવાને કારણે તેના હાથને પક્ષઘાત થયો અને છેવટે તેની વસ્તુઓની વ્યવસ્થા બીજાના હાથમાં સોંપવી પડી,કારણકે તેણે ઉપયોગનો નિયમ ઉવેખ્યો હતો.

   નિયમથી અજ્ઞત માણસ પોતાનો જ વિનાશ નોતરે છે.

     બધા રોગ,બધું દુ:ખ પ્રેમના નિયમનો ભંગ કરવાથી આવે છે. અત્યારે તો પ્રેમ એક ખોવાઈ ગયેલી કળા છે, પણ આધ્યાત્મિક નિયમનું  જ્ઞાન ધરાવતોમાણાસ જાણે છે કે એ પાછી મેળવવી જોઈએ, એના વિના માણસ માણસ હોતો નથી.

    ઘણીવાર લોકોને ભૂતકાળમાં, કદાચ વરસો પહેલાં કોઈના પ્રત્યે આચરેલ કટુ વર્તન માટે ખૂબ અફસોસ થતો હોય છે. એ ઘટનાને સુધારી શકાય તેમ નહોય  તો વર્તમાન માં કોઈના પ્રત્યે ભલાઈ દાખવીને એની અસરો ભૂંસી શકાય છે.અફસોસ, રંજ,શોક શરીરના કોષનું ધોવાણ કરે છે અને માણસના જીવનને વિષમ બનાવી દે છે.

     એક સ્ત્રી તેની પુત્રીના મૃત્યુથી ખૂબ શોકમાં ડૂબી ગઈ હતી. મને એનો ઉપચાર કરવાનું કહેવામાં આવ્યું. મેં જુદાઈ અને વિયોગ જેવી માન્યતાઓ જ       માનવાનો એંકાર કર્યો અને દૃઢતાપૂર્વક કહ્યું કે સ્ત્રીના આનંદ,પ્રેમ અને શાંતિનું કેંદ્ર પરમાત્મા છે.

એ સ્ત્રી તરત જસ્વસ્થ થઈ ગઈ અને તેણે તેના પુત્ર  મારફત હવે વધુ ઉપચાર ન કરવા કહેવડાવ્યું.કે તે હવે વધુ આનંદમાં હતી અને તેથી તેના માટે શોભાસ્પદ ન હતું.   મનુષ્યને પોતાઆં દુ:ખ અને અફસોસને વળગીરહેવાનું ગમતું હોય છે.

  એક સ્ત્રીને હું ઓળખું છું.તેને પોતાની મુશ્કેલીઓ   વિશે મોટી મોટી વાતો કરવી ખૂબ ગમતી.

    જૂના વખતમાં એવી માન્યતા હતી કે કોઈ સ્ત્રી જો તેનાં બાળકો માટે ચિંતા ન કરે તો તે સારી માતા ન કહેવાય.

    પણ હવે આપણે જાણીએ છીએ કે  બાળકોને  થતી  માંદગી તેમજ અકસ્માત માટે ઘણીખરી વાર માતાની ચિંતા જવાબદાર હોય છે.. ભય વિવિધ રોગ કે વિષમ પરિસ્થિતિનાં ચિત્રો મન પર અંકિત કરેછેઅને આ ચિત્રોને ભૂંસી નાખવામાં ન આવે તો  તેબાહ્ય આકાર ધારણ કરે છે.

    એ માતા સુખી છે, જે હ્રદયપૂર્વક એમ કહી શકે કે તેણે બાળકોને ભગવાનના હાથમાં સોંપ્યાં  છે અને જાણે છે કે તેમનું ભગવાન રક્ષણ કરે છે.

    સંપૂર્ણ પ્રેમ ભયને નિર્મૂળ કરે છે.

Posted in miscellenous

સમૃદ્ધિ નો નિયમ

 2.સમૃદ્ધિનો નિયમ

   શાસ્ત્રોમાંથી એક મહાન સંદેશ આપણને હંમેશાં મળતો રહ્યો છે કે માણસની સર્વ સંપત્તિનો સ્ત્રોત પરમાત્મા છે.

    એક વાર એક સ્ત્રી બહુ જ મુશ્કેલીમાં આવી પડી હતી. તેણે કહ્યું કે મહિનાની 15મી તારીખે તેના પર ત્રણ હજાર   ડોલરનો દાવો કોર્ટમાં થવાનો છે. ને તેની પાસે તો કાંઈજ પૈસા ન હતા. મેં તેને કહ્યું કે તેને સામગ્રી પૂરી પાડનાર ભગવાન છે અને દરેક માગણી માટે માગણી માટે પૂરવઠો હોય છે.

   અને મેં શ્બદો ઉચ્ચાર્યા.

    એ સ્ત્રીને સાચા મારગે, ખરા સમયે ત્રણ હજાર ડોલર મળે તે માટે મેં આભાર માન્યો. મેં કહ્યું કે તમારે સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખવીજોઈએ અને એ શ્રદ્ધા કાર્યાંવિત કરવી જોઈએ.

   પંદરમી તારીખ આવી, પણ પૈસા આવ્યા નહિ. તેણે મને ફોન કરીને પૂછ્યું કે હવે શુંકરવું , મેં કહ્યું,,“આજે શનિવાર છે , એટલે દાવો નહિ થાય. તમારે તો તમે શ્રીમંત  હો એમ વર્તવાનું  છે અને સોમવારે તમને પૈસા મળશે જ  એવી શ્રદ્ધા દર્શાવવાનીછે.’’ બીજે દિવસે તેણે મને સથે રહેવાનું કહ્યું પણ મેં કહ્યુંકે, ‘’ભગવાનતમારી રક્ષા કરે છે અને તેના રાજયમાં કદી વધારે પડતું મોડું થતું નથી.’’

    સાંજે તેનો ફોન આવ્યો; તેના અવાજમાંઅતિશય ઉત્તેજના હતી.’’અરે,ચમત્કાર થયો છે. મારો એક પિતરાઈ ભાઈ અચાનક આવ્યો, અને તેણે અમારી તકલિફ જાણતાં ત્રણ હજાર ડોલર આપ્યા છે.’’

    એજ  રીતે એક વાર એક સ્ત્રીને ન્યૂયોર્ક્માં રહેવા માતે ફલેટ જોઈતો હતો.ને ત્યારે મકાનની સખત  તંગી હતી. મકાન મેળવવાનું લગભગ અશક્ય જ હતું. પણ તેણે શબ્દો ઉચ્ચાર્યા: ‘’અનંત ચેતના , મારે માટે યોગ્ય ફલેટનાં બારણાં ઉઘાડો.’’ તેણે ઘર માટે સામાન પણ ખરીદ્યો અને વિશ્વાસથી કહ્યું જે મને ઘર મળશે જ. અને ખરેખર બીજા સેંકડો ઉમેદવારો હતા, છતાં મકાન તેને જ મળ્યું.

   મનુષ્ય્ને તે જ મળે છે, જે પોતે મેળવતો હોવાનું મનમાં નિહાળે છે. દરેક મહાનસિદ્ધિ તેની કલ્પનાને મનમાં દૃઢીભૂત કરવાથી જ સાકાર બને છે અને ઘણીવાર મોટી સિદ્ધિ મળતાં પહેલાંનિષ્ફળતા અને હતાશા ઘેરી વળે એવું પણ બને છે. પણ જેઓ આધ્યાત્મિક નિયમ જાણે છે તે આ દેખીતીનિષ્ફળતાથી વિચલિત થતા નથી. તેઓ તો સિદ્ધો મળી જ ગઈ હોય એમ આનંદ મનાવે છે અને પરમાત્માનો આભાર માને છે.ઘણીવાર માણસને બદલે તેનો મિત્ર આવી દૃઢતા દર્શાવી શકે તોપણ કામ થાયા છે. માણસને પોતાને નિષ્ફળતા દેખાતી હોય ત્યાં આ મિત્ર સફળતા જોઈ શકે છે અને શંકાશીલ બનતો નથી. એક માણસ બીજા માણસ માટે આ કરી શકેછે; આથી માણસનું પોતાનું મન ડામાડોળ થતું હોય ત્યારે બીજાની સહાય માગતાં તેણે અચકાવું જોઈએ નહિ.

   જીવન-પ્રક્રિયાના એક નિરીક્ષકે તો એટલે સુધી કહેલું કે દુનિયામાં જો તમને સફળરૂપે જોતો હોય તો તમે કદી નિષ્ફળ નહિ થાવ. આથી જ ઘણા મહાન માણસોની સફળતા તેમની પત્ની કે તેમના મિત્ર કે કોઈ સ્વજને તેમનામાં મૂકેલી શ્રદ્ધાને આભારી હોય છે.

              3.શબ્દની શક્તિ

 જે માણસ શબ્દની શક્તિને ઓળખે છે, તે વાતચીતમાં સાવધ રહે છે. પોતાના ઉચ્ચારેલા શબ્દો વડે માણસ સતત પોતાને માટે નિયમો બનાવતોરહે છે.

   હું એક માણસને ઓળખું છું. તે હંમેશાં કહેતો: ‘’ હું જેવો સ્ટોપ પર પહોંચું કે હંમેશાં બસ ઊપડી જ ગઈ હોય છે.’’

    એની દીકરી કહેતી :’’મેં કોઈ દિવસ બસ ગુમાવી નથી. જેવી હું સ્ટૉપ પર પહોંચું ક્ર બસ આવી જ હોય છે.’’

    આવું વરસો સુધી ચાલેલું. એબંનેએ પોતાના જુદા નિયમો બનાવેલા: એકે નિષફળતાનો, બીજાએ સફળતાનો

   અંધશ્રદ્ધા કે વહેમ પાછળ આ જ માનસ કામ કરતું હોય છે.  લોકો કેટલીક વસ્તુને શુકનિયાળને કેટ્લીક વસ્તુઓને અપશુકનિયાળ લેખતા હોય છે. પણ ખરી રીતે તોદરેક વસ્તુ પાછળ ભગવાનની શક્તિ જ આવી રહેતીહોયછે,અને તેથી કોઈ વસ્તુ અપશુકનિયાળનથી, કશું જ અનિષ્ટ નથી.

   મારી એક મિત્રને નિસરણી હેઠળ ચાલતા ખૂબ ડર લાગતો.મેં તેને કહ્યું” ‘’ તું ભય પામે  તેનો અર્થ એ કે તું બે સત્તામાં માને છે : શુભની  અને અશુભની. પણ પરમાત્મા એક જ છે, તે શુભ છે. માણસ પોતે પોતાના ખ્યાલથી અશુભ ઊભું કરે છે. અશુભની પોતાની કોઈ શક્તિ નથી, તેવું તું માનતી હો તો નિસરણી હેઠળથી ચાલી જો.’’

    ત્યાર પછી તરતમાં તેને બેંક્માં જવાનું થયું હતું. . સૈફ  ડિપોઝિટ વૉલ્ટમાં તેને પોતાનું ખાનું ઉઘાડવું હતું. પણ વચ્ચે નિસરણી મૂકેલી હતી. તે  ભયથી પાછળ રહી ગઈ, ને બહાર નીકળી આવી. રસ્તા પર ચાલતાં તેને મારા શબ્દો યાદ આવ્યા અને તે પાછી ગઈ. તેણે નિસરણી હેઠળથી જવાનો નિશ્ચય કર્યો. આ તેના માટે એક મોટી બાબત હતી. કારણ કે આખી જિંદગી તે આ ભયમાં જકડાયેલી હતી. તે પોતાના ખાના તરફ આગળ વધી અને આશ્ચર્ય ! નિસરણી ત્યાં હતી જ નહિ.

     આવું ઘણીવાર બને છે. માણસને જેનો ભય લાગે તે કરવાનું તે નક્કી , તો પછીતે બાબત ત્યાં રહેતીએ જ નથી.

   આ અ-વિરોધ્નો નિયમ છે, જેને બહુ ઓછા લોકો સમજે છે.

 રહેશે જ નહિ. પોતાના જ વજનથી તે તૂટી પડે છે.

  ઉપરના કિસ્સાનો ખુલાસો એ છે કે ભયના કારણે એ સ્ત્રીના માર્ગ પર નિસરણી આકર્ષાઈ હતી, નિર્ભયતાએ એને હટાવીદીધી.

   આમ ‘ન દેખાતાં પરિબળો’ માણસની જાણ બહાર કામ કરતાં  હોય છે. શબ્દોની આંદોલનાત્મક શક્તિને લીધે   માણસ જે કાંઈ શબ્દબદ્ધ  કરે, તે તેના ભણી આકર્ષાઈ  આવે છે. માણસ એક વાર શબ્દની શક્તિ સમજે, પછી તે શબ્દો વિશે અસાવધ રહી શકતો નથી.

મારી એક મિત્ર ઘણીવાર ફોન પર કહે છે.’’ તુંઆવ તો આપણે ગપ્પાં મારીશું.’’  ‘ગપ્પાં’’ગપ્પાં’એટલે પાંચસોથી હજાર વિનાશક  શબ્દોનો  એક કલાક, જેમાં દુ:ખ, રોદણાં. માંદગીની જ વાતો મુખ્યત્વે હોયછે.

એક જૂની કહેવતછે કે માણસે પોતાના શબ્દો હેતુઓ  ત્રણ હેતુઓ માટે વાપરવા જોઈએ:સાજા કરવા, આશીર્વાદ આપવા અથવા સમૃદ્ધ થવા. તે કોઈ, તો પોતાના માટે જ ખરાબ નસીબ નોતરે છે.સફળતા ઈચ્છે , તો પોતાની જ સફળતા ભણી આગળ વધે છે.

   સ્પષ્ટ દર્શન અને ઉચ્ચારિત શબ્દો વડે શરીરનો કાયાકલ્પ કરી શકે છે અને રોગ સંપૂર્ણપણે ભૂંસાઈ જાય છે.શરીરને સાજું કરવા માટેમનને સાજું કરવું જોઈએ. આ મન એટલે અર્ધજાગ્રત  મન જેને ‘’ખોટાવિચારો’’ થી સદા બચાવતા રહેવું જોઈએ.

   બધી માંદગી અને દુ:ખ પ્રેમના નિયમનો ભંગ કરવામાંથી આવે છે,એમ કહીએ તો ખોટું નથી. રંગભૂમિ પર કામ કરતી એક સફળ અભિનેત્રીને તેના જૂથના એક દ્વેષી માણસને લીધે કામમાંથી રજા મળી. તેનું મન એ માણસ પ્રત્યે ગુસ્સા ને ધિક્કારથી ભરાઈ ગયું. પણ તેણે કહ્યું: ‘’ઓ ભગવાન , એ માણસને હું ધિક્કારવા લાગું  એવું ન થવા દેતો.’’ કલાકો સુધી  એકાંતમાં તેણે આ ભાવ ઘૂંટ્યો. તેના હ્રદયમાં એ માણસ પ્રત્યે, પોતાની જાત પ્રત્યે , દુનિયાની પ્રત્યે શાંતિનોભાવ પથ્રાયો અને ત્રીજા દિવસે તો, તેને ઘણા દિવસથી પીડતા  ત્વચારોગનો પણ અંત આવ્યો.

સતત ટીકા કરવાથી રૂમેટિઝમ –સંધિવા થાય્છે. અસંવાદી  ટીકાભર્યા  વિચારો લોહીમાં અકુદરતી દ્ર્વ્યો જમા કરે છે જ. સાંધાઓમાં સ્થિર થઈ રહે છે. ઈર્ષ્યા, ધિક્કાર, ક્ષમાનો અભાવ એ રોગનું બહુ મોટું કારણ હોય છે. એ નસોને કે લિવરને સખત બનાવી દે છે, આંખની દ્ર્ષ્ટિને અસર કરે છે.

   આથી જાગ્રત પ્રબુદ્ધ માણસ પાડોશીઓ પ્રત્યેના પોતાના વ્યવહારને સંપૂર્ણ સુંદર બનાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તે દરેક ભણી શુભેચ્છા ને આશીર્વાદ પ્રસારે છે. અને તમે જો કોઈ માણસ પ્રત્યે આશીર્વાદ્નો ભાવ સેવો,તો તે માણસ તમારું ક્યારેય નુક્સાન કરી શકતો નથી.

    ટૂંકમાં પ્રેમ અને શુભેચ્છા અંદરના શત્રુઓનો નાશ કરે છે અને તેથી બહાર પણ કોઈ શત્રુઓ રહેતા નથી. કારણ જેવું અંદર હોય છે તેવું જ બહાર હોય છે.

          4.અ-વિરોધનો નિયમ

   સંપૂર્ણપણે અ-વિરોધી વ્યક્તિનો, દુનિયાની કોઈ જ ચીજ વસ્તુ વિરોધ કરી શકે નહિ.

   ચીનાઓ જળને સૌથી શક્તિશાળી તત્ત્વ ગણે છે, કારણ કે તે સંપૂર્ણ્પણેઅ-વિરોધી છે.તે એક ખડક્ને પણ ઘસી નાખી શકે છે અને સઘળું ઘસડાઈ લઈ જાય છે.

   ક્રાઈસ્ટે કહેલું :‘અનિષ્ટોનો વિરોધ ન કરો.’’ તેઓ  જાણતા હતા કે વાસ્તવમાં અનિષ્ટ માણસની નિરર્થક કલ્પનામાંથી  અથવા શુભ, અશુભ એવી બે સતાઓ છે એમ માનવામાંથી જન્મે છે.

     આમ, અનિષ્ટ  એ તો માણસે પોતાની આત્મનિદ્રા દ્વારા પોતાને માટે ઊભો કરેલખોટો કાનૂન છે. આત્મનિદ્રાનો અર્થ એ થાય કે માણસનો  આત્મા સામૂહિક માન્યતાથી સંમોહિત થયો હોય છે. આત્મા એટલે અર્ધજાગ્રત મન. તે આ માન્યતાથી  પ્રેરાઈને મનમાં  ચિત્રો સર્જે છે; માંદો માણસ માંદગીનાં ચિત્રો સર્જે છે;  ગરીબ માણસ ગરીબીનાંગરીબીનાં અને  પછી તે પ્રમાણે બને છે.

 લોકો ઘણીવાર પૂછે છે: “પણ નાનાં છોકરાં ભણી માંદગી કે રોગ કેમ ખેંચાઈ આવે છે? તેઓ તો માંદગી એટલે શું તે જાણતાં પણ નથી હોતાં.”

મારો જવાબ છે: બાળકો તેમના વિશેના વિચાર પ્રત્યે સંવેદનશીલ—ગ્રહણશીલ હોય છે.તેઓ તેમનાં મા-બાપના કે બીજાના ભયનેસાકાર કરતાં હોય છે. માતાઓ ઘણીવાર અજાણતાં જ બાળકો વિશે ભય સેવીને, તેમના માટે માંદગી નોતરે છે.

     પણ જે માણસ સમ્યક—વિચારમાં સ્થિર થયેલો  છે  અને બીજાઓ પ્રત્યે હંમેશાં શુભ ભાવ સેવતો હ.ઓય છે,તેના પર બીજાઓના નકારાત્મક વિચારોનો કદી પ્રભાવ  પડતો નથી. તે પોતેતો સારા વિચારો જ ઝીલે છે.

     ગૂઢ જ્ઞાનના એક જાણકારે મને સરસ વાત કહેલી:‘’’જીવનમાં એક વેળા હું બાળકોનાં નામ પાડતો, અને તેમનાં વિવિધ નામો હતાં હવે હું બાળકોને બદલે ઘટનાઓનાં નામ પાડુ છું અને દરેક ઘટનાને હું એક જ નામ આપું છું. મને નિષ્ફળતા  મળે તોપણ એનું ભગવાન્ના નામે, ‘સફળતા’ એવું નામ પાડુંછું.’’  

   તમારા દુશ્મનનું ભલું ઈચ્છો અને  એમ કરીને એનાં શસ્ત્રો છીનવી લો.’’ તેનાં બાણ શુભ કામનામાં પલટાઈ જશે.  આ વિચાર જેટલો વ્યક્તિ માટે તેટલોજ રાષ્ટ્ર  માટે પણ સાચો છે. કોઈ દેશ માટે તમે શુભ લાગણીઓ વહાવો, તો દેશ કદી તમને નુકશાન કરી શકશે નહિ. અ-વિરોધનો  આ નિયમ આધ્યાત્મિક સમજદારી થી જ બરોબર સમજી શકાય.

    એક વાર હું એક મહત્ત્વના ટેલિફોન-કોલની રાહ  જોતી હતી. બહારથી આવતા દરેક ફોન પ્રત્યે મારા મનમાં વિરોધ જાગતો, અને મેં પોતે એકેય કોલ  જોડ્યો નહિ. –એમ માનીને કે મહત્ત્વ્નો પેલો કૉલઆવશે તો તેમાં વિઘ્ન નડશે. 

    ખરી રીતે મારે એમ માનવું જોઈતું હતું કે દૈવી યોજનામાં ક્યારેય સંઘર્ષ હોતો જ નથી.  યોગ્ય સમયે કૉલ આવશે જ. પણ એને બદલે હું ચિંતિત અને તંગ બની રહી. ઘંટડી કલાક સુધી ન વાગી. મેં ફોન તરફ નજર્કરી તો ખ્યાલ આવ્યોંકે રિસીવર સરખું મુકાયું નહોતું અને ફોન કપાઈ ગયો હતો. મારા ભય, ચિંતા ને શંકાએ ટેલિફોનને ગ્રસી લીધોહતો.તરત જ મેં મારી ભૂલ સુધારી. મેં કહ્યું: ‘’દૈવી યોજના અનુસાર મારા માટે જે સંદેશ છે તે મને મળશે જ. હું એની કૃપા હેઠળ છું. કોઈ કાનૂન હેઠળ નહિ.’’

      થોડી જ વારમાંએક મિત્રે ફોન ઠીક કરાવ્યો. મને તે મહત્વનો કૉલ મળ્યો અને પછી  હું જેની વાટ જોતી હતી  તે સંદેશ પણ મળી ગયો.

     માણસ જ્યાં સુધી પરિસ્થતિનો વિરોધ કરશે, ત્યાં સુધી તે તેની સાથે જ રહેશે.તે તેનાથી ભાગી છૂટવા પ્રયત્ન કરશે, તો તેની પાછળ પડશે. એના બદલે પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિને સ્વીકારી લઈ, તેનાથી વિચલિત ન થઈએ તોતે આપોઆપ ખરી પડે છે. બહારની પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ માણસની અંદર જ કોઈ વિ-ગતિમાંથી આવે છે. જ્યારે પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિનો તેની લાગણીઓ પ્રતિસાદ નથી આપતી ત્યારે તે તેના માર્ગમાંથીદૂર હટી જાય છે.

     લોકો મને આવીને કહેતા હોય છે: ‘’એવો ઉપચાર કરો કે મારા પતિનુંકે ભાઈનું કે પત્નીનું મન બદલાય.’’ હું તમને કહું છું: ‘’ના, હું તો તેમને બદલવા માટેનો ઉપચાર કરી.તમે બદલાશો તો  તેઓ આપોઆપ બદલાશે.’’

   ઘણીવાર આપણામાં હોય તેવા દોષ બીજાઓમાં જોઈએ ત્યારે આપણાદોષ આપણે દૂર કરીએ છીએ. જીવન એક દર્પણ છે અને આપણે આપણું જ પ્રતિબિંબ નિહાળીએ છીએ.

    ભૂતકાળમાં જીવવું  એક નિષ્ફળ રીત છે, અને આધ્યાત્મિક  નિયમનું ઉલ્લંઘન  છે. ભૂત અને ભવિષ્યના બંને સમયને તે લૂંટી લે છે. માણસે ‘ આ    

  ક્ષણ’ માં જ  પૂર્ણપણે જીવવું  જોઈએ.

    આપણે દિવસની  શરૂઆત જ આ પ્રકારના શબ્દો ઉચ્ચારીને કરવી જોઈએ; ‘’ હે પરમાત્માનો દિવસ, તમારી ઈચ્છા પૂર્ણ થાઓ.. આજે પૂર્ણતાનો દિવસ છે;  એ માટે હું તમારો આભાર માનું છું. આજે એક પછી એક ચમત્કારો બનશે અને આશ્ચર્યો કદી ખૂટશે નહિ.’’

    પરંતુ આ શબ્દો ત્યારે જ ઉચ્ચારવા જોઈએ, જ્યારે તે પોતાને જ ઊંડેથી પ્રતીતિજનક લાગતા હોય. દરેક માણસ માટે આવી જુદી જુદી ઉક્તિઓ હોઈ શકે. ઉદાહરણ  તરીકે નીચેના વાક્યો ઘણા લોકોને સફળતા બક્ષી છે:

   ‘’ મને અદભુત રીતે, અદ ભુતકામ મળ્યું . હું અદ ભુત સેવાઓ આપું છું, એ માટે મને અદ ભુત પગાર મળે છે.’’

   મારી એક વિદ્યાર્થિનીને મેં પહેલું વાક્ય આપ્યું હતું. બીજું તેણે પોતાની મેળે જોડ્યું. તે આખો દિવસ આ મોટેથી ગાયા કરતી અને થોડા જ વખતમાં તેને સરસ કામ મળ્યું, અને તે માટેનો પગાર પણ સરસ હતો.

   દરેક ઉક્તિ માટે શબ્દો કાળજીપૂર્વક પસંદ થવા જોઈએ, અનેતે બધું આવરી લે તેવા હોવા જોઈએ.

   માણસને ભરપૂરપણે બધું મળતું રહે એ તેનો દૈવી અધિકાર છ. તે માટે તેણે  પોતાની ચેતનાની મર્યાદાઓ તોડી નાખવીજોઈએ.

——————————————–

Posted in miscellenous

જીવન: એક ખેલ

જીવન : એક ખેલ\કુંદનિકા કાપડીઆ

કુસુમ પ્રકાશન અમદાવાદ

શ્રી ઓચ્છવલાલ ગોરધંદાસ શાહ ટાઈલ્સ્વાળા ગ્રંથમાળા: પ્રકાશન 30મું

જીવન :એક ખેલ ફ્લોરેંસસ્કોવેલ શિનના પુસ્તક’ધ ગમે ઑફ લાઈફએન્ડ હાઉ તો પ્લે ઇટ’નો સંક્ષેપ અનુવાદ

 કુંદનિકા કાપડીઆકુસુમ પ્રકાશન અમદાવાદ  

1 ખેલ

મોટા ભાગના લોકો જીવનનો એક સંગ્રામ ગણે છે, પણ એ તો એક ખેલ છે.

  પણ એ એવો ખેલ છે,જે અધ્યાત્મના નિયમોનું જ્ઞાન ન હોય તો, સફળપણે રમી શકાય નહિ. ઈસુ

ખ્રિસ્ત્ના ઉપદેશ પ્રમાણે એ આપવા અને લેવાની મહાન રમત છે.

  માણસ જે વાવે તેજ લણે લણે છે. એનો અર્થ એ કે માણસતેના શબ્દો કે કાર્યો દ્વારા જે બહાર વહાવે છે તે જ તેના ભણી પાછું વળે છે. જે તે આપે છે, તે જ તે પામે છે.

   તે ધિક્કાર વહાવે તો ધિક્કાર પામે છે, તે જૂઠું બોલે તો બીજાઓ તેની સાથે જૂઠું બોલે તો બીજાઓ તેની સાથે જૂઠું બોલે છે; તે બીજાને છેતરશે તો બીજાઓ પણ તેને છેતરશે.

    એમ કહેવાયું છે કે જીવનના આ ખેલમાંકલ્પનાશક્તિ બહુ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. આનો અર્થ એ કે માણસ કલ્પના કરે છે, તે વહેલે કે મોડેબાહ્ય આકાર ધારણ કરે જ છે. હું એક માણસને ઓળખું છું, જેને અમુક રોગનો ભય હતો. આ રોગ ભાગ્યે જ કોઈને થાય તેવો રોગ છે, પણ તે માણસ સતત એની કલ્પના કર્યા કરતો, એના વિશે વાંચ્યા કરતો, છેવટે એના દેહમાં એ રોગે આકાર લીધો અને તે મૃત્યુ પામ્યો. હકીકતમાં તે  પોતાની વિકૃત  કલ્પનાનો ભોગ જ બન્યો હતો.

  એટલ, આપણે જિદગી નામની આ રમત સફળપણે રમવી હોયતો આ કલ્પનાશક્તિને યોગ્ય રીતે કેળવવી જોઈએ. આપણે હંમેશાં સારી જ કલ્પનાઓ કરતાં શીખવું જોઈએ. આરોગ્ય, સંપદા, પ્રેમ, મૈત્રી, ઊંચા આદર્શોની કલ્પના અને આ  એ કલ્પનાઓ સફળપણે કરતાં શીખવા માટે આપણે આપણા મનની પ્રક્રિયાઓ સમજવી જોઈએ.

    મનના ત્રણ વિભાગો છે : અર્ધજાગ્રત, જાગ્રત અને પરજાગ્રત. અર્ધજાગ્રત એ વરાળ કે વીજળી જેવી કેવળ શક્તિ છે, એને કોઈ દિશા નથી. એની પાસે જે કરાવવામાં આવે છે તે એ કરે છે. માણસ જે કાંઈ બહુ તીવ્રતાથી અનુભવે કે જેની બહુ ચોક્સાઈથી કલ્પના કરે તેનીપૂરી વિગતો આ અર્ધજાગ્રત મન પર અંકાઈ જાય છે.

   જાગ્રત મન તે માનુષી મન છે અને જીવનને જેવું  દેખાય છે તેવુંજુએ છે. તે મૃત્યુ, માંદગી, દરિદ્રતા6કાયેલું , દરેક પ્રકારની મર્યાદા જુએ છે અને તેની પણ છાપ આ જાગ્રત મન પર પડે છે.

    પરાજાગ્રત મન તે દરેક મનુષ્યમાં રહેલુંભગવત મન છે. તેમાં પ્લેટો જેને ‘સંપૂર્ણઆકૃતિ’ કહે છે તે રહેલી છે. દરેક મનુષ્ય માટે આ દૈવી આકાર અથવા કહો કે દૈવી યોજના રહેલી છે.

  ‘એક એવું સ્થળ છે, જે તમારે જ ભરવાનું છે.બીજું કોઈતે ભરી નહિ શકે; એક એવું કામ છે જે તમારે  જ કરવાનું  છે, બીજુંકોઈતે કરી  નહિ શકે.’

   આ વિચારનું સંપૂર્ણ ચિત્ર ભગવત મનમાં અંકાયેલું હોય છે. માણસના મન પર તે ઘણી વાર ઝબકી પણ જાય છે; પણ ત્યારે આપણને લાગતું હોયછે :આ તો બહુ અઘરો આદર્શ છે. આ કાંઈ પ્રાપ્ત કરી શકાય નહિ.

   હકીકતમાં એ જમનુષ્યની સાચી નિયતિ છે, જે તેની જ ભીતર રહેલી અનંત ચેતના તેને કહે છે.  પણ મોટા બાગના લોકો પોતાની સાચી નિયતિ વિશે અજાણ હોય છે અને તેમની ન હોય તેવી પરિસ્થિતિઓ અને વસ્તુઓ સાથેકામ પાડે છે, જેમાં કેવળ નિષ્ફળતા મળે છે અને ધારો કે સફળતા મળે તોપણ તેમાંથી સંતોષ સાંપડતો નથી.

એક ઉદાહરણ આપું. એક દિવસ એક સ્ત્રીએ આવીને  મને કહ્યુંકે હું ‘અ’નામના માણસના ઊંડા પ્રેમમાં છું તો તમે કહો કે મારાં લગ્ન તેની સાથે થાય.

   મેં કહ્યું કે એમ કહેવું તે આધ્યાત્મિક નિયમનો ભંગ ગણાશે; પણહું એમ કહીશ કે તારે માટે જે સુયોગ્ય માણસ ભગવાને નિર્માણ કર્યો છે તેની સાથે તારાં લગ્ન થાય. વધુમાં મેં એમ પણઉમેર્યું કે’અ’ એ જો સુયોગ્ય માણસ હશે તો તો તને ગમે તે રીતે મળશે જે, અને જો તે નહિ હોય તો બીજો યોગ્ય સાથી તને સાંપડશે. તે એને વારંવાર મળતી પણ તેમના સંબંધમાં કોઈ વિકાસ થયો નહિ. એક દિવસ તેણે આવીને કહ્યું “તમને ખબર છે? છેલ્લા થોડા દિવસથી મને લાગેછે કે ’અ’માં અદ્ ભુત કહી શકાય એવું કાંઈ નથી.” મેં કહ્યું. “ તે કદાચ કુદરતે તમારા માટે પસંદ કરેલો સાથી નહિ હોય. બીજો કોઈ વધુ યોગ્ય માણસ આવશે.”

   થોડા જ વખત પછી તેનો મેળાપ એક બીજા માણસ સાથે થયો. ‘અ’માં તે જે બાબતોની ઈચ્છા રાખતી હતી, તે બધી જ વસ્તુઓ આ માણસમાં હતી અને તેનો સંપૂર્ણ યોગ્ય સાથી બન્યો.

   આ ઘટના ‘બદલીનો નિયમ’દર્શાવે છે. ખોટા વિચારને બદલે  સ્ત્રીના મનમાં એક સાચો વિચાર મૂકવામાં આવ્યો. તેમાં તેણેકાંઈ ગુમાવવું પડ્યું  નહિ.

   ઈશ્વરનું રાજ્ય મનુષ્યના હ્રદય માં છેએમ કહેવાય છે. આ રાજ્ય એટલે સારા વિચારોનો અથવા દૈવી યોજનાઓનો પ્રદેશ.

    માણસ ઘણીવાર ખોટા,નિરર્થક શ્બ્દો વડે પોતાના જીવનનો આ ખેલ ભયંકર બનાવી મૂકે છે. એક સ્ત્રી પાસે પુષ્કળ પૈસા હતા, સરસ વસ્તુઓથી સજાવેલું ઘર હતું. પણ ઘરની વ્યવસ્થા કરતાં તે એટલી થાકી જતી કે ઘણી વાર કહ્યા કરતી: મને આ બધી વસ્તુઓનો ખૂબ થાક લાગે છે. એટલે કંટાળો આવે છે  ને થાય છે:આના કરતાં ઘોલકામાં રહેતી હતી હોત તો સારું થાત. અને પછી તેને ખરેખર ઘોલકા જેવી જગ્યામાં રહેવાનું આવ્યુ.

સદ ભાગ્યે આ નિયમ બન્ને દિશામા કામ કરે છે. એક દિવસ દૂરના નાનકડા શહેરમાંથી થાકેલી, હતાશ, જર્જરિત સ્ત્રી મારી પાસે ‘’સંપત્તિ માટે ઉપચાર’કરાવવા આવી. તેની પાસે ફક્ત આઠ ડૉલરની મૂડી હતી. તેણે પૂછ્યું. હુ શું કરું: “હુંશું કરું ?’?’ મેં કહ્યું’’ તમારા અંતરાત્મા માંથી જે સ્ફુરણ આવતું હોય  યેનેઅનુસરો.’’ મેં સ્ત્રીએ કહ્યું કે તેને મનમાં થાય છે કે ઘરે જવું. તેની પાસે માત્ર ભાડા જેટલા જપૈસા હતા. બુદ્ધિ તો તેને કહેતી હતી દઓલર કે મોટા શહેરમાંરહી પૈસા મળે એવું કાંઈક કામ શોધી કાઢ. પણ મેં કહ્યં કે મનમાંથી એમ આવતું હોય કે ઘરે જવું તો ચોક્કસ ઘરે જ જાઓ. તેને માટેમેં આ શબ્દો કહ્યા, “અનંત ચેતના… માટે  વિપુલતાનો માર્ગ  ખોલી આપે. વિધાતાએ તેને માટે જે વસ્તુઓ નિર્મેલી છે તે અનિવાર્ય ચુંબકની જેમ તેના ભણી ખેંચાઈઆવે .’’ મેં તેને મનોમન આ શબ્દો  સતતા ઉચ્ચારવા કહ્યું.

   તે તરત જ ઘર ભણી જવા નીકળી.તેના શહેરમાં તેને કુંટુંબના એક જૂના મિત્ર મળી ગયા. જેની મારફત તેને અત્યંત  ચમત્કારિક રીતે હજાર ડૉલર મળયા.

    માણસના માર્ગ પર હંમેશાં  વિપુલતા—ભરપૂરતા –રહી હોય છે; પણ તે ઇચ્છા , શ્રદ્ધા અને ઉચ્ચારિત શબ્દો વડે જ આવિર્ભાવ પામે છે. પણ પહેલું પગલું માણસે ભરવું જોઈએ. દરેક ઇચ્છા-વ્યક્ત કે અવ્યક્ત –એક માગણી છે. ઘણીવાર તો તે એવી આકસ્મિક રીતે પૂર્ણ થાય છે કે  આપણે ચકિત થઈ જઈએ. એક વખત મેં ફૂલવાળાની દુકાને બહુ જસુંદર  ગુલાબના છોડ જોયા.

    મને થયું કે એકાદ છોડ મારી પાસે હોય તો કેવું  સારું ! મન:ચક્ષુ  સામે ગુલાબનો છોડ બારણાંમાંથી  ઘરમાંથી ઘરમાં આવતો નિહાળ્યો.

   થોડા દિવસ પછી ખરેખર એક સુંદર ગુલાબનો છોડ  એક મિત્રે  મોકલાવ્યો. બીજે દિવસે મેં તેનો આભાર માન્યો. તો તે કહે, પણ મેં  તો લીલી મોકલવાનું કહ્યું હતું !’’ અને ફૂલવાળાએ મને ભૂલથી ગુલાબનો છોડ મોકલ્યો હતો’ , કારણ કે મને ગુલાબનો છોડ જોઈતો હતો.

માણસ અને તેના ઊંચ આદર્શો તથા હ્રદયની ઈચ્છા વચ્ચે શંકા અને ભય જ અવરોધક બની ઊભાં હોય છે.માણસ ‘થશે કે નહિ તત્કાળ પૂરી થશે કે કે નહિ ?’એવી ચિંતા વગર ઈચ્છા  કરેતો તેની દરેક ઈચ્છા તત્કાળ પૂરી થશે. આની વૈજ્ઞાનિક સમજણહું આગળ ઉપર આપીશ. ભય એ જ મનુષ્યનો મોટો દુશ્મન  છે.—અભાવનો ભય, નિષ્ફળતાનો ભય, માંદગીનો ભય,અસલામતીનો ભય, આપણે ભયને સ્થાને શ્રદ્ધાનું સ્થાપન કરવું જોઈએ. એક બુદ્ધિમાન સફળ માણસે પોતાના ખંડમાં મોટા અક્ષરે લખી રાખ્યું હતું: ‘’ચિંતાશા માટે કરવી? કદાચ એવું ક્યારેય નહિ બને.’’ અને સતત આ વાંચતા રહીનેતેણે પોતાના મનમાંથી ભયને સદંતર ભૂંસી નાખ્યો હતો.

    મન એ મનુષ્યનો વફાદાર સેવક છે; પણ માણસેતેને સાચા આદેશ આપવા જોઈએ. એટલે અર્ધજાગ્રત મનની બધી જૂની નકામી છાપો ભૂંસી નાખી નવી સુંદર છાપો તેના પર અંકિત કરવી જોઈએ.

   શક્તિપૂર્વક, વિશ્વાસપૂર્વક આ શબ્દો મોટેથી બોલો: “મારા અર્ધજાગ્રત મન પર મારી ખોટી કલ્પનાઓમાંથી જન્મેલી બધી ખોટી છાપોનો હું નાશ કરું છું . ભગવાનને હ્રદયમાં રાખીને હું હવે નવી સંપૂર્ણ છાપો સર્જું છું. આરોગ્ય, સંપદા, પ્રેમ અને સંપૂર્ણ આત્માભિ-વ્યક્તિની છાપો. “

Posted in miscellenous

જીવન: એક ખેલ

એવીજીવન : એક ખેલ\કુંદનિકા કાપડીઆ

કુસુમ પ્રકાશન અમદાવાદ

શ્રી ઓચ્છવલાલ ગોરધંદાસ શાહ ટાઈલ્સ્વાળા ગ્રંથમાળા: પ્રકાશન 30મું

જીવન :એક ખેલ ફ્લોરેંસસ્કોવેલ શિનના પુસ્તક’ધ ગમે ઑફ લાઈફએન્ડ હાઉ તો પ્લે ઇટ’નો સંક્ષેપ અનુવાદ

 કુંદનિકા કાપડીઆકુસુમ પ્રકાશન અમદાવાદ  

1 ખેલ

મોટા ભાગના લોકો જીવનનો એક સંગ્રામ ગણે છે, પણ એ તો એક ખેલ છે.

  પણ એ એવો ખેલ છે,જે અધ્યાત્મના નિયમોનું જ્ઞાન ન હોય તો, સફળપણે રમી શકાય નહિ. ઈસુ

ખ્રિસ્ત્ના ઉપદેશ પ્રમાણે એ આપવા અને લેવાની મહાન રમત છે.

  માણસ જે વાવે તેજ લણે લણે છે. એનો અર્થ એ કે માણસતેના શબ્દો કે કાર્યો દ્વારા જે બહાર વહાવે છે તે જ તેના ભણી પાછું વળે છે. જે તે આપે છે, તે જ તે પામે છે.

   તે ધિક્કાર વહાવે તો ધિક્કાર પામે છે, તે જૂઠું બોલે તો બીજાઓ તેની સાથે જૂઠું બોલે તો બીજાઓ તેની સાથે જૂઠું બોલે છે; તે બીજાને છેતરશે તો બીજાઓ પણ તેને છેતરશે.

    એમ કહેવાયું છે કે જીવનના આ ખેલમાંકલ્પનાશક્તિ બહુ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. આનો અર્થ એ કે માણસ કલ્પના કરે છે, તે વહેલે કે મોડેબાહ્ય આકાર ધારણ કરે જ છે. હું એક માણસને ઓળખું છું, જેને અમુક રોગનો ભય હતો. આ રોગ ભાગ્યે જ કોઈને થાય તેવો રોગ છે, પણ તે માણસ સતત એની કલ્પના કર્યા કરતો, એના વિશે વાંચ્યા કરતો, છેવટે એના દેહમાં એ રોગે આકાર લીધો અને તે મૃત્યુ પામ્યો. હકીકતમાં તે  પોતાની વિકૃત  કલ્પનાનો ભોગ જ બન્યો હતો.

  એટલ, આપણે જિદગી નામની આ રમત સફળપણે રમવી હોયતો આ કલ્પનાશક્તિને યોગ્ય રીતે કેળવવી જોઈએ. આપણે હંમેશાં સારી જ કલ્પનાઓ કરતાં શીખવું જોઈએ. આરોગ્ય, સંપદા, પ્રેમ, મૈત્રી, ઊંચા આદર્શોની કલ્પના અને આ  એ કલ્પનાઓ સફળપણે કરતાં શીખવા માટે આપણે આપણા મનની પ્રક્રિયાઓ સમજવી જોઈએ.

    મનના ત્રણ વિભાગો છે : અર્ધજાગ્રત, જાગ્રત અને પરજાગ્રત. અર્ધજાગ્રત એ વરાળ કે વીજળી જેવી કેવળ શક્તિ છે, એને કોઈ દિશા નથી. એની પાસે જે કરાવવામાં આવે છે તે એ કરે છે. માણસ જે કાંઈ બહુ તીવ્રતાથી અનુભવે કે જેની બહુ ચોક્સાઈથી કલ્પના કરે તેનીપૂરી વિગતો આ અર્ધજાગ્રત મન પર અંકાઈ જાય છે.

   જાગ્રત મન તે માનુષી મન છે અને જીવનને જેવું  દેખાય છે તેવુંજુએ છે. તે મૃત્યુ, માંદગી, દરિદ્રતા6કાયેલું , દરેક પ્રકારની મર્યાદા જુએ છે અને તેની પણ છાપ આ જાગ્રત મન પર પડે છે.

    પરાજાગ્રત મન તે દરેક મનુષ્યમાં રહેલુંભગવત મન છે. તેમાં પ્લેટો જેને ‘સંપૂર્ણઆકૃતિ’ કહે છે તે રહેલી છે. દરેક મનુષ્ય માટે આ દૈવી આકાર અથવા કહો કે દૈવી યોજના રહેલી છે.

  ‘એક એવું સ્થળ છે, જે તમારે જ ભરવાનું છે.બીજું કોઈતે ભરી નહિ શકે; એક એવું કામ છે જે તમારે  જ કરવાનું  છે, બીજુંકોઈતે કરી  નહિ શકે.’

   આ વિચારનું સંપૂર્ણ ચિત્ર ભગવત મનમાં અંકાયેલું હોય છે. માણસના મન પર તે ઘણી વાર ઝબકી પણ જાય છે; પણ ત્યારે આપણને લાગતું હોયછે :આ તો બહુ અઘરો આદર્શ છે. આ કાંઈ પ્રાપ્ત કરી શકાય નહિ.

   હકીકતમાં એ જમનુષ્યની સાચી નિયતિ છે, જે તેની જ ભીતર રહેલી અનંત ચેતના તેને કહે છે.  પણ મોટા બાગના લોકો પોતાની સાચી નિયતિ વિશે અજાણ હોય છે અને તેમની ન હોય તેવી પરિસ્થિતિઓ અને વસ્તુઓ સાથેકામ પાડે છે, જેમાં કેવળ નિષ્ફળતા મળે છે અને ધારો કે સફળતા મળે તોપણ તેમાંથી સંતોષ સાંપડતો નથી.

એક ઉદાહરણ આપું. એક દિવસ એક સ્ત્રીએ આવીને  મને કહ્યુંકે હું ‘અ’નામના માણસના ઊંડા પ્રેમમાં છું તો તમે કહો કે મારાં લગ્ન તેની સાથે થાય.

   મેં કહ્યું કે એમ કહેવું તે આધ્યાત્મિક નિયમનો ભંગ ગણાશે; પણહું એમ કહીશ કે તારે માટે જે સુયોગ્ય માણસ ભગવાને નિર્માણ કર્યો છે તેની સાથે તારાં લગ્ન થાય. વધુમાં મેં એમ પણઉમેર્યું કે’અ’ એ જો સુયોગ્ય માણસ હશે તો તો તને ગમે તે રીતે મળશે જે, અને જો તે નહિ હોય તો બીજો યોગ્ય સાથી તને સાંપડશે. તે એને વારંવાર મળતી પણ તેમના સંબંધમાં કોઈ વિકાસ થયો નહિ. એક દિવસ તેણે આવીને કહ્યું “તમને ખબર છે? છેલ્લા થોડા દિવસથી મને લાગેછે કે ’અ’માં અદ્ ભુત કહી શકાય એવું કાંઈ નથી.” મેં કહ્યું. “ તે કદાચ કુદરતે તમારા માટે પસંદ કરેલો સાથી નહિ હોય. બીજો કોઈ વધુ યોગ્ય માણસ આવશે.”

   થોડા જ વખત પછી તેનો મેળાપ એક બીજા માણસ સાથે થયો. ‘અ’માં તે જે બાબતોની ઈચ્છા રાખતી હતી, તે બધી જ વસ્તુઓ આ માણસમાં હતી અને તેનો સંપૂર્ણ યોગ્ય સાથી બન્યો.

   આ ઘટના ‘બદલીનો નિયમ’દર્શાવે છે. ખોટા વિચારને બદલે  સ્ત્રીના મનમાં એક સાચો વિચાર મૂકવામાં આવ્યો. તેમાં તેણેકાંઈ ગુમાવવું પડ્યું  નહિ.

   ઈશ્વરનું રાજ્ય મનુષ્યના હ્રદય માં છેએમ કહેવાય છે. આ રાજ્ય એટલે સારા વિચારોનો અથવા દૈવી યોજનાઓનો પ્રદેશ.

    માણસ ઘણીવાર ખોટા,નિરર્થક શ્બ્દો વડે પોતાના જીવનનો આ ખેલ ભયંકર બનાવી મૂકે છે. એક સ્ત્રી પાસે પુષ્કળ પૈસા હતા, સરસ વસ્તુઓથી સજાવેલું ઘર હતું. પણ ઘરની વ્યવસ્થા કરતાં તે એટલી થાકી જતી કે ઘણી વાર કહ્યા કરતી: મને આ બધી વસ્તુઓનો ખૂબ થાક લાગે છે. એટલે કંટાળો આવે છે  ને થાય છે:આના કરતાં ઘોલકામાં રહેતી હતી હોત તો સારું થાત. અને પછી તેને ખરેખર ઘોલકા જેવી જગ્યામાં રહેવાનું આવ્યુ.

સદ ભાગ્યે આ નિયમ બન્ને દિશામા કામ કરે છે. એક દિવસ દૂરના નાનકડા શહેરમાંથી થાકેલી, હતાશ, જર્જરિત સ્ત્રી મારી પાસે ‘’સંપત્તિ માટે ઉપચાર’કરાવવા આવી. તેની પાસે ફક્ત આઠ ડૉલરની મૂડી હતી. તેણે પૂછ્યું. હુ શું કરું: “હુંશું કરું ?’?’ મેં કહ્યું’’ તમારા અંતરાત્મા માંથી જે સ્ફુરણ આવતું હોય  યેનેઅનુસરો.’’ મેં સ્ત્રીએ કહ્યું કે તેને મનમાં થાય છે કે ઘરે જવું. તેની પાસે માત્ર ભાડા જેટલા જપૈસા હતા. બુદ્ધિ તો તેને કહેતી હતી દઓલર કે મોટા શહેરમાંરહી પૈસા મળે એવું કાંઈક કામ શોધી કાઢ. પણ મેં કહ્યં કે મનમાંથી એમ આવતું હોય કે ઘરે જવું તો ચોક્કસ ઘરે જ જાઓ. તેને માટેમેં આ શબ્દો કહ્યા, “અનંત ચેતના… માટે  વિપુલતાનો માર્ગ  ખોલી આપે. વિધાતાએ તેને માટે જે વસ્તુઓ નિર્મેલી છે તે અનિવાર્ય ચુંબકની જેમ તેના ભણી ખેંચાઈઆવે .’’ મેં તેને મનોમન આ શબ્દો  સતતા ઉચ્ચારવા કહ્યું.

   તે તરત જ ઘર ભણી જવા નીકળી.તેના શહેરમાં તેને કુંટુંબના એક જૂના મિત્ર મળી ગયા. જેની મારફત તેને અત્યંત  ચમત્કારિક રીતે હજાર ડૉલર મળયા.

    માણસના માર્ગ પર હંમેશાં  વિપુલતા—ભરપૂરતા –રહી હોય છે; પણ તે ઇચ્છા , શ્રદ્ધા અને ઉચ્ચારિત શબ્દો વડે જ આવિર્ભાવ પામે છે. પણ પહેલું પગલું માણસે ભરવું જોઈએ. દરેક ઇચ્છા-વ્યક્ત કે અવ્યક્ત –એક માગણી છે. ઘણીવાર તો તે એવી આકસ્મિક રીતે પૂર્ણ થાય છે કે  આપણે ચકિત થઈ જઈએ. એક વખત મેં ફૂલવાળાની દુકાને બહુ જસુંદર  ગુલાબના છોડ જોયા.

    મને થયું કે એકાદ છોડ મારી પાસે હોય તો કેવું  સારું ! મન:ચક્ષુ  સામે ગુલાબનો છોડ બારણાંમાંથી  ઘરમાંથી ઘરમાં આવતો નિહાળ્યો.

   થોડા દિવસ પછી ખરેખર એક સુંદર ગુલાબનો છોડ  એક મિત્રે  મોકલાવ્યો. બીજે દિવસે મેં તેનો આભાર માન્યો. તો તે કહે, પણ મેં  તો લીલી મોકલવાનું કહ્યું હતું !’’ અને ફૂલવાળાએ મને ભૂલથી ગુલાબનો છોડ મોકલ્યો હતો’ , કારણ કે મને ગુલાબનો છોડ જોઈતો હતો.

માણસ અને તેના ઊંચ આદર્શો તથા હ્રદયની ઈચ્છા વચ્ચે શંકા અને ભય જ અવરોધક બની ઊભાં હોય છે.માણસ ‘થશે કે નહિ તત્કાળ પૂરી થશે કે કે નહિ ?’એવી ચિંતા વગર ઈચ્છા  કરેતો તેની દરેક ઈચ્છા તત્કાળ પૂરી થશે. આની વૈજ્ઞાનિક સમજણહું આગળ ઉપર આપીશ. ભય એ જ મનુષ્યનો મોટો દુશ્મન  છે.—અભાવનો ભય, નિષ્ફળતાનો ભય, માંદગીનો ભય,અસલામતીનો ભય, આપણે ભયને સ્થાને શ્રદ્ધાનું સ્થાપન કરવું જોઈએ. એક બુદ્ધિમાન સફળ માણસે પોતાના ખંડમાં મોટા અક્ષરે લખી રાખ્યું હતું: ‘’ચિંતાશા માટે કરવી? કદાચ એવું ક્યારેય નહિ બને.’’ અને સતત આ વાંચતા રહીનેતેણે પોતાના મનમાંથી ભયને સદંતર ભૂંસી નાખ્યો હતો.

    મન એ મનુષ્યનો વફાદાર સેવક છે; પણ માણસેતેને સાચા આદેશ આપવા જોઈએ. એટલે અર્ધજાગ્રત મનની બધી જૂની નકામી છાપો ભૂંસી નાખી નવી સુંદર છાપો તેના પર અંકિત કરવી જોઈએ.

   શક્તિપૂર્વક, વિશ્વાસપૂર્વક આ શબ્દો મોટેથી બોલો: “મારા અર્ધજાગ્રત મન પર મારી ખોટી કલ્પનાઓમાંથી જન્મેલી બધી ખોટી છાપોનો હું નાશ કરું છું . ભગવાનને હ્રદયમાં રાખીને હું હવે નવી સંપૂર્ણ છાપો સર્જું છું. આરોગ્ય, સંપદા, પ્રેમ અને સંપૂર્ણ આત્માભિ-વ્યક્તિની છાપો. “

Posted in miscellenous

પ્રાત:સ્મરણ

પુષ્ટિમાર્ગીય66

પ્રાત: સ્મરણ-મંગલાચરણમ

શ્રીગોવર્ધનનાથપાદયુગલં હૈયંગવીનપ્રિયમ !મોહના

નિત્યં શ્રીમથુરાધિપં સુખકરં શ્રી વિઠ્ઠલેશં મુદા !!

શ્રીમદ દ્વારવતીશગોકુલપતીશ્રી ગોકુલેંદુ વિભુમ

શ્રીમન્મન્મથમોહનં નટવરં શ્રી બાલકૃષ્ણં ભજે !!

શ્રીમદ વલ્લભવિઠ્ઠલૌ ગિરિધરં ગોવિંદરાયાભિધમ !

શ્રીમદ વલ્લભવિઠ્ઠલૌ  ગિરિધરં  ઘન  !

શ્રીમદ બાલકૃષ્ણગોકુલપતી નાથં રઘૂણાં તથા !!

એવં શ્રીયદુનાયકં કિલ ઘન શ્યામં ચતદ્વંશજાન !

કાલિંદીં સ્વગુરુંશ્ચ ગિરિં ગુરુ  સ્મરેત !!

———————–

Posted in miscellenous

અખંડ આનંદ ડિસેમ્બર,2020

અખંડઆનંદ

ડિસેમ્બર,2020

વહાવીએ ઉરેથીકારુણ્યની મંગલ પ્રેમધારા

પાનું 80

અખંડઆનંદ

ડિસેમ્બર,2020

વહાવીએ ઉરેથીકારુણ્યની મંગલ પ્રેમધારા

પાનું79\80

ક્ષમાથી કરુણા વરસે છે\ડો.ભાલચંદ્ર હાથી

    આજના યુગમાં અવનિ ઉપર અનેક જાતના રોગો, અવિશ્વાસનાં જાળાં,શારીરિક અને માનસિક  વ્યાધિનાં  કષ્ટો વેરાયેલાં પડ્યાં છે. માનસિક તાણ નકરવાનું કરાવે છે. તેના માટે ઔષધોપચાર પણ છે. રોગો વધ્યા તેમ ડોકટર પણ વધ્યા છે પણ તેના અંતરમાં ફેરફાર થતો નથી. આ બધી આધિ, વ્યાધિ ને ઉપાધિથી બચવા માટે અન્ય ઉપાયો પણ છે. જે દરેક મનુષ્યેઅપનાવવાનો સમય ક્યારનોયે આવી ગયો છે અને તે ‘કરુણા વરસંતઆવો,’ દયા, કરુણા અને અનુકંપા શબ્દોનો અર્થ એક જ છે પણ દરેક શબ્દ અલગ અલગ ભાવનાનો દ્યોતક છે.

   બધા ધર્મો એક યા બીજી રીતે ક્ષમા આપવા અને માગવાનું સૂચન કરે છે. વાત નાની છે પણ તેનું અનુસરણ મોટું અને સકારાત્મક પરિણામ આપે છે. જગતનો કોઈ  ધર્મ અવિશ્વાસ, અસહિષ્ણુતા કે ખૂન-ખરાબાની હિમાયત કરતો નથી પણ તેના અનુયાયીઓ ગેરસમજણમાં આ બધું કરે છે અને વગોવાય છે ધર્મ ! પ્રેમ-સહ્રદયતાની હૂંફ મળતી નથી  અને તેને લીધે મનુષ્યને મનમાં થતી તાણ વધીનેતેના દુષ્પરિણામ આપે છે.

સામા પ્રત્યે કરુણા દર્શાવવાથી થતું લાગણીઓનુંપ્રતિબિંબ અરસ પરસ પડે છે. મન અને શરીરની હળવાશથી જ આ બધું શક્ય છે.

   સામી વ્યક્તિ  પરત્વે કરુણા, સહિષ્ણુતા અને ક્ષમાના ભાવો મન, આત્મા અને ઈંદ્રિયોને નીરોગી રાખે છેઅને તેનીપ્રસન્નતા મનને આહ લાદકતાનો અનુભવ કરાવે છે. જૈનધર્મમાં ક્ષમાનું આગવું મહત્ત્વ છે. ક્ષમા આપવા-લેવા માટે ધર્મમાં ખાસ પર્વ આવે છે. આ ફિલસૂફી માત્ર જૈનધર્મ પૂરતી જ નથી, એક યા બીજીરીતે જગતના અન્ય ધર્મોમાંપણ તે અપનાવવાનું સૂચન છે. તમે મારી ભૂલોને માફ કરો અને હું તમારી ભૂલોને માફ કરું, આ ઘટના સાચા હ્રદયથી  થાય તો જ સાચા અર્થમાં કરુણા પ્રગટેઅને મોટા ભાગની તાણ તેનાથી જ ઘટી જાય અને મન, હ્રદય અને આત્મામાં શુદ્ધતા આવે.

  ક્ષમાઅને ધૈર્ય એ બંને બહેનો છે. જે ધૈર્યવાન બને છે એ સહજતાથી ક્ષમાવાન પણ બને છે. ધીરજ મનની અધીરતા દૂર રાખે છે અને મનના સદ ભાવોનો ઉદય કરે છે. તેથી આપોઆપ ક્ષમાની  લાગણીથાય છે. જે આગળ ઉપર મન અને હ્રદયને નિર્મળ બનાવે છે. દરેક વ્યક્તિ  જો એનો વિચાર કરી અમલમાં મૂકે તો અનેક પ્રશનો પોતાની મેળે જ ઉકેલાઈ જાય.

ડો. ભાલચંદ્ર હાથી, 677, વાસ્તુનિર્માણ સોસાયટી, સેક્ટર -21, ગાંધીનગર—382021\મો. 94278 18473

—————————————-

Posted in miscellenous

અખંડ આનંદ ડિસેમ્બર,2020

અખંડઆનંદ

ડિસેમ્બર,2020

વહાવીએ ઉરેથીકારુણ્યની મંગલ પ્રેમધારા

પાનું77\78

કારૂણ્ય રૂપમ કરુણા કરંતમ શ્રી રામચંદ્ર્મ શરણં પ્રપદ્યે (રામરક્ષાસ્તોત્ર)

    પ્રકૃતિ અને જીવ પરસ્પર ગુંથાયેલ છે. સર્વમાંએક એવું તત્ત્વ રહેલું છે, જે રામતત્ત્વ છે. આ રામ એટલે કરુણાભંડાર. તો જીવમાત્રમાં આ ઈશ્વરીતત્ત્વ હાજર જ હોય છે.પણ માનવ નામનો જીબ એવો છેકે તેમાં ત્રણ ગુણ, સત્ત્વ,રજ, તમસ આપેલા છે. જે ગુણ પ્રમાણે માનવ વર્તન કરે છે. સત્ત્વગુણમાંઈશ્વરીતત્ત્વ્નું પ્રાધાન્ય છે.રજોગુણમાં તેની માયા, ભોગ-વિલાસ રહેલાં છે. અને તમોગુણમાંઅનર્થકારી પરપીડાવૃત્તિ રહેલ છે આ પરપીડનવૃત્તિ અસહિષ્ણુતા પેદા કરે છે. સહવિષ્ણુ એટલે પરમાત્માની સત્ત્વગુણની હાજરી, જેના હ્રદયમાં આવે છે તે કરુણાવાન બને છે અને કરુણાવાન સમષ્ટિનેપ્રેમ કરે છે. પ્રેમ કરનારે કશું કોઈની પાસેથી લેવાનું નથી, પણ

 આપવાનું હોય છે.

    જ્યારે સ્વાર્થનો ઉરમાં પ્રવેશ થાય છે ત્યારે અસહિષ્ણુતા પ્રવેશે છે.આ સ્વાર્થનું કુટુંબ લોભ, સત્તાલાલસા, છળકપટ વગેરે વગરનોતરે હાજર થાય છે. ત્યારે ઉરમાં રહેલો પ્રેમરૂપી દીવો બુઝાઈ જાય છે અને ખરાબ કૃત્યની વૃત્તિઓરૂપી અંધકાર છવાઈ જાય છે.

    સહિષ્ણુતા ક્યારે પ્રગટે?

સંતોષથી: જે કાંઈ ધન,સંપત્તિ,સત્તા મળે તેમાં સંતોષ માને એટલું જ નહીં પણ તેમાં બીજાનો પણ ભાગ છે તેમ ઈચ્ચી તેને અન્યોને આપવા હાથ ફેલાવે તે એક પ્રકારની સહિષ્ણુતા છે.

  ઉદારતાથી:લોભ હોય ત્યાં ઉદારતા આવી શકતી નથી.  જ્યાં ઉદારતા છે ત્યાં લોભનો પ્રભાવ રહેતો નથી.લોભ જ બધા પાપનું મૂળ છે.તે બધું ભેગું કરી સંગ્રહ  કરવાની વૃત્તિ ધારણ કરાવે છે. ઉદારતા લોભનું મારણ છે. લોભ મર્યો એટલે સહિષ્ણુતા પ્રગટે છે.

   અહિંસાથી : જેવો હું છું તેવા જ બધા જીવો છે. માટે શરીરથી, મનથી કે વાણીથી કોઈ પણ જીવને હાનિ નહીં પહોંચાડવાની ભાવના જાગે ત્યારે ઉરમાં જીવ પ્રત્યે દયા પ્રગટ થાય છે તે જ આ કરુણા છે. પછી તે દરેક જીવ પ્રત્યે કરુણા વહાવે છે, દરેકની પ્રેમ કરે છે.

   અક્રોધતાથી: ક્રોધ નહીં કરવો તે જ પ્રેમપાંગરવાનું પ્રથમ ચરણ છે. કોઈ જીવ તરફથી આપણનેગમે તેવા પ્રકારનું નુકશાન  કે દુ:ખ પહોંચે  ત્યારે એમ વિચારીએ કે તે તેનો સ્વભાવ છે. મને કશું નુકશાન કેદુ:ખ નથી, ત્યારે નફરત નામના તત્ત્વનું દફન થઈ જાય છે.

નિરભિમાનીપણાથી:  જ્યારે કોઈપણ ધન, સાંપત્તિ, સત્તા મળે તારે આ મારું નથી, મને પરમાત્માએ તેની ટ્રસ્ટીશિપ આપી છે એવું માનનાર મને મળેલ સત્તા-સંપત્તિથી, બીજાં હિત જાલવાય તેવાંકામ કરવાની ખેવના રાખનાર તેમ જ હું દાન ન્નથી કરતો પણ ફરજમાં આવેલી ફરજ બજાવું છું તેમ માનનારના દિલમાં પ્રેમ પ્રગટેછે. જે સર્વજનહિતાય—સર્વ્જંલાભાય થાય તેવાંસદ કર્મો કરે છે. જે  અભિમાન રાખતો નથી તેની મતિ—નિર્મળ, સ્મૃતિ નિર્મળ, વૃત્તિ નિર્મળઅને પ્રવૃત્તિ પણ શુદ્ધ હોય છે.

   અત્યારની પરિસ્થિતિ માટે જવાબ્દાર મુખ્ય કારણો :

નીતિમતાનું ધોવાણ.ધોવાણ.સદ સાહચર્ય્નો અભાવ, સમાજનું વ્યક્તિ પ્રત્યે વર્તન. જો સમાજ કોઈ નબળી કે અક્ષમ વ્યક્તિને તેની નબળાઈકે ક્ષમતા કેળવવા માટે સહાય્ભૂત  થાય તો તેના ઉરમાંસમાજ પ્રત્યે પ્રેમ અને અહેસાનની ભાવના ઉદ ભવે છે, જે બીજા પ્રત્યે કરુણા દાખવતાં શીખી જાયા છે.

    માટે જ એક હાકલ કરીએ:

‘જ્યોતસે જ્યોત જગાતે ચલો, પ્રેમ કી ગંગા બહાતે ચલો.’

એમ.આર. ગોંડલિયા

મુ. લુણીધર. જિ.અમરેલી-365460 મો. 9725016197

———————————————-

Posted in miscellenous

ગીતાધ્વનિ: અધ્યાય: 18

ગુણપરિણામો અને ઉપસંહાર

અર્જુન બોલ્યા—

શું છે સંન્યાસ્નું તત્ત્વ? ત્યાગનું તત્ત્વ શું, વળી?

બેઉને જાણવા ઈચ્છું, જુદાં પાડી કહો મને….1

                   *

શ્રીભગવાન બોલ્યા—

છોડે સકામ કર્મોને જ્ઞાની સંન્યાસ તે લહે;

છોડે સર્વેય કર્મોના ફળને, ત્યાહ તે કહ્યો…2

‘દોષ્રૂપ બધાં કર્મો—ત્યજો તે’ તે’મુનિ કો કહે;

‘યજ્ઞ-દાન-તપો ક્યારે ન તજો’ અન્ય તો કહે.

                   *

ત્યાગ સંબંધમાં તેથી મારા નિશ્ચયને સુણ:

ત્રણ પ્રકારના ભેદો ત્યાગના વર્ણવાય છે…4

યજ્ઞ-દાન-તપો કેરાં કર્મો ન ત્ય્જવાં ઘટે;

અવશ્ય કરવાં, તે તો કરે પાવન સુજ્ઞને…5

કરવાં તેય કર્મોને આસક્તિ-ફળન ત્યજી;

આ ઉત્તમભિપ્રાય મારો નિશ્ચિત આ વિશે…6

નીમેલાં કર્મનો ક્યારે નહીં સંન્યાસ તો ઘટે;

મોહથી જો કરે ત્યાગ, તે ત્યાગ તામસી કહ્યો…7

કર્મે છે દુ:ખ માટે જ કાયક્લેશ ભયે ત્યજે,

તે કરે રાજસ ત્યાગ, ન પામે ફળ ત્યાગનું…8

રહીને નિયમે કર્મ કર્તવ્ય  સમજી કરે,

અનાસક્ત ફળ્ત્યાગી, જાણ તે ત્યાગ સાત્ત્વિક…9

ક્ષેમ કર્મે નહીં રાગ, અક્ષેમે દ્વેષ તો નહીં;

તે ત્યાગી સત્ત્વમાં યુક્ત, જ્ઞાંવાન, અસંશયી…10

શક્ય ના દેહધારીને અમૂળો ત્યાગ કર્મનો;

કર્મના ફળનો ત્યાગી, તે જ ત્યાગી ગણાય છે…11

સારું માઠું તથા મિશ્ર, ત્રિવિધ કર્મનું ફળ;

અત્યાગી પામતા તેને, સંન્યાસીઓ કદી નહીં..12

                  *

સર્વ કર્મો તણી સિદ્ધિ થાય જે પાંચ કારણે;

કહ્યાં તે સાંખ્ય સિદ્ધાંતે, તેને તું મુજથી સુણ…13

અધિષ્ઠાન તથા કર્તા, ત્રીજું વિવિધ સાધનો,

ક્રિયા નાનાં પ્રકારોની , ને ભળે દૈવ પાંચમું…14

કાયા-વાચા મને જે જે કર્મને આદરે નર, —

અન્યાયી અથવા ન્યાયી, –તેના આ પાંચ હેતુઓ..15

આવું છતાંય આપે જ કર્તા છે એમ જે જુએ,

સંસ્કારહીન, દુર્બુદ્ધિ, સત્ય તે દેખતા નથી…16

“ હું કરું છું” એમ ના જેને, જેની લેપાય બુદ્ધિ ના,

સૌ લોકને હણે તોયે, હણે-બંધાય તે નહીં…17

                      *

જ્ઞાન, જ્ઞેય તથા જ્ઞાતા, — કર્મંનાં ત્રણપ્રેરકો;

સાધનો કર્મ  ને કર્તા, –કર્મનાં ત્રણ પોષકો…18

જ્ઞાન, કર્મ અને કર્તા—ગુણોથી ત્રણ જાતનં

વર્ણવ્યાં સાંખ્ય સિદ્ધાંતે , સુણ તેને યથાર્થ તું…19

                    *

જેથી દેખે બધાં ભૂતે એક અવ્યય ભાવને—

સળંગ ભિન્ન રૂપોમાં રૂપોમાંતે જ્ઞાન સાત્ત્વિક…20

જે જ્ઞાને સર્વ ભૂતોમાં નાનાભાવો જુદા જુદા

જાણતો ભેદને પાડી,–જાણ તે જ્ઞાન રાજસ…21

આસક્તિયુક્ત જે કાર્ય, પૂર્ણ-શું એકમાં જુએ;

જેમાં ન તત્ત્વ કે હેતુ,-અલ્પ તે જ્ઞાની તામસી…22

                     *

નીમેલું, વણઆસક્તિ, રાગદ્વેષ  વિના કર્યું;

ફળની લાલસા છોડી, સાત્ત્વિક કર્મ તે કહ્યું…23

મનમાં કામના સેવી, વા અહંકારથી કર્યું,

ઘણી જંજાળથી જેને, રાજસ કર્મ તે કહ્યું…24

પરિણામ તથા હાનિ, હિંસા, સામર્થ્ય ના ગણી,

આદરે મોહથી જેને, તામસ કર્મ તે કહ્યું…25

                  *

નિ:સંગી, નિરહંકારી, ધૃતિ-ઉત્સાહથી ભર્યો,

યશાયશે નિર્વિકાર, કર્તા સાત્ત્વિક તે કહ્યો…26

રાગી, નેફળનો  વાંછુ, લોભી, અસ્વચ્છ, હિંસક,

હર્ષશોકે છવાયેલો, કર્તા રાજસ તે કહ્યો…27

અયોગી, ક્ષુદ્ર, ગર્વિષ્ઠ, અકર્મી, શઠ, આળસુ,

શોગિયો, દીર્ઘસૂત્રી જે કર્તા તામસ કહ્યો…28

                  *

બુદ્ધિ ને ધૃતિના ભેદો, ગુણોથી ત્રણ જાતના,

સંપૂરઁ વર્ણવું તેને, સુણજે વિગતે જુદા….29

પ્રવૃત્તિ શું, નિવૃત્તિ શું,કાર્યાકાર્ય, ભયાભય,

બંધા શું, મોક્ષ શું જાણે, ગણી તે બુદ્ધિ સાત્ત્વિક..30

ધર્માધર્મ તણો ભેદ, તેમ કાર્ય-અકાર્ય્નો,

અયથાર્થપણે જાણે, ગણી તે બુદ્ધિ રાજસી…31

અજ્ઞાને આવરેલી જે ધર્મ માને અધર્મને,

બધું જવળું પેખે, ગણી તે બુદ્ધો તામસી…32

                  *

મન-ઈંદ્રિય-પ્રાણોની ક્રિયાને જે ધરી રહે

ધૃતિ અનન્ય્યોગે જે, તેને સત્ત્વિકી જાણવી…33

ધર્મે, અર્થે તથા કામે જે વડે ધારણા રહે,

આસ્ક્તિ ને ફલેચ્છાથી, ધૃતિ જે રાજસી ગણી…34

જે વડે ભય ને શોક, નિદ્રા, ખેદ તથા મદ,

જે ન છોડેય દુર્બુદ્ધિ, ધૃતિ તે તામસી ગણી…35

                   *

સુખનાયે ત્રણેભેદો હવે વર્ણવું, સાંભળ:

અભ્યાસે રાચતો જેમાંજેમાંદુ:ખનો નાશ તે કરે…36

ઝેર સમાન આરંભે, અંતે અમૃત-તુલ્ય જે,

પ્રસન્ન ચિત્તને લીધે મળે તે સુખ સાત્ત્વિક…37

અમૃત-તુલ્ય આરંભે, અંતે ઝેર સમાન જે,

વિષયેંદ્રિય સંયોગે  મળે તે સુખ રાજસ…38

આરંભે, અંતમાંયે જે નિદ્રા-પ્રમાદ-આળસે

આત્માને મોહમાં નાંખે, તામસી સુખ તે ગણ્યું…39

                  *

નથી કો સત્ત્વ પૃથ્વીમં, સ્વર્ગે દેવો વિશેય કો,

જે હોય ગુણથી મુક્ત, જે આ પ્રકૃતિના ત્રણ…40

                 *

બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રિયો, વૈશ્યો, શૂદ્રોના જે સ્વભાવથી

થયા ભિન્ન ગુણો, તેણે પાડ્યા છે ભેદ કર્મના…41

શાંતિ, તપ, ક્ષમા, શૌચ, શ્રદ્ધા, નિગ્રહ, આર્જવ,

જ્ઞાન, વિજ્ઞાન—આ કર્મ બ્રાહમણોનું સ્વભાવથી…42

શૌર્ય, તેજ, પ્રજારક્ષા, ભાગવું નહીં યુદ્ધથી,

દક્ષતા, દાન ને ધૈર્ય—ક્ષાત્ર્કર્મ સ્વભાવથી…43

ખેતી, વેપાર, ગોરક્ષા—વૈશ્યકર્મ સ્વભાવથી;

સેવાભાવ ભર્યું કર્મ,–શૂદ્રોનું એ સ્વભાવથી…44

                 *

માનવી પોતપોતાનાં કર્મે મગ્ન રહી તરે;

સ્વકર્મ આચરી જેમ મેળવેસિદ્ધો, તે સુણ…45

જેથી પ્રવર્તતો ભૂતો, જેણે વિસ્તાર્યું  આ બધું;

તેને સ્વકર્મથી પૂજી સિદ્ધિને મેળવે નર…46

રૂડો  સ્વધર્મ ઊણોયે સુસેવ્યા પરધર્મથ્ર્ર;

સ્વભાવે જે ઠરે કર્મ, તે કર્યે દોષ ના થતો…47

સહજ કર્મમાં દોષ હોય તોયે ન છોડવું;

સર્વ કર્મે રહે દોષ, ધુમાડો જેમ અગ્નિમાં…48

આસક્ત નહીં જે ક્યાંય, જિતાત્મા, નિ:સ્પૃહી સદા,

પરં નિશ્કર્મનીસિદ્ધિ તેને સંન્યાસથી મળે….49

પામીને સિદ્ધિને યોગી, જે રીતે બ્ર્હ્મ મેળવે,

સુણ સંક્ષેપમાં તેને,–નિષ્ઠા જે જ્ઞાનની પરં…50

પવિત્ર બુદ્ધિને રાખે, નીમે તે ધૃતિથી મન,

શબ્દાદિ વિષયો ત્યાગે, રાગદ્વેષ બધા હણે;..51

એકાંતે રહે જમે થોડું, ધ્ય્સ્સ્ન્યોગ સદા કરે.

જીતે કાયા-મનો-વાણી, દૃઢ વૈરાગ્યને ધરે;…52

બળ-દર્પ-અહંકાર-કામ-ક્રોધ ટળી ગયા.

સંગ્રહ-મમતા છોડ્યાં, શાંત તે બ્રહ્મમાં મળે…53

બ્રહ્મનિષ્ઠ, પ્રસન્નત્મા, શોચ કે કામના નહીં,

સમાન દૃષ્ટિનો પામે મારી પરમ ભક્તિને…54

ભક્તિએ તત્ત્વ્થી જાણે, હેવો છું ને હું હેમ છું;

તત્ત્વે આમ મ’ને જાણી, તે મળે મુજમાં પછી…55

મારો આશ્રિત તે કર્મો સર્વે નિત્ય કરે છતાં,

મારા અનુગ્રહે પામે અખંડ પદ શાશ્વત…56

મ’ને અર્પી બધાં કર્મોમનથી,મત્પરાયણ,

મારામાં ચિત્તને રાખ બુદ્ધિયોગ વડે  સદા…57

મચ્ચિત્તે તરશે દુ:ખોસર્વે મારા અનુગ્રહે,

ન સુણીશ અહંકારે, નિશ્ચે પામીશ નાશ તો…58

                      *

જે અહંકારને સેવી માને છે કે ‘લડું નહીં’,

મિથ્યા પ્રયત્ન તે તારો, પ્રકૃતિ પ્રેરશે તને…59

બંધાયેલો સ્વકર્મોથી નિર્માયાં જે સ્વભાવથી,

મોહથી ઇચ્છતો ના જે, અવશે તે કરીશ તું…60

                    *

વસીને સર્વ ભૂતોનાં હ્રદયે પરમેશ્વર,

માયાથી ફેરવે સૌને, જાણે યંત્ર પરે ધર્યા…61

તેને જ શરણે જા તું સર્વભાવથી, ભારત,

 તેના અનુગ્રહે લૈશ શાંતિ ને શાશ્વત પદ…62

આવું આ સારમાંસાર જ્ઞાન મેં તુજને કહ્યું;

તેને પૂર્ણ વિચારીને કર જેમ ગમે તને…63

                      *

વળી, મારું પરં વેણ, સારમાં સાર, આ સુણ,

મ’ને અત્યંત વા’લો તું, તેથી તારું કહું હિત…64

મન, ભક્તિ મ’ને અર્પ, મ’ને પૂજ, મ’ન્ર નમ,

મ’ને જ પામશે નિશ્ચે, મારું વચન લે, પ્રિય !…65

છોડીને સઘળા ધર્મો, મારું જ શરણું ધર;

હું તને સર્વપાપોથી છોડાવીશ, નચિંત થા…66

                        *

તપ ના, ભક્તિ ના જેમાં, ના સેવા-શ્રવણે રુચિ;

નિંદતોયે મ’ને તેને કે’વું ના જ્ઞાન આ કદી…67

                   *

જે આ જ્ઞાન મહા ગૂઢ આપશે મુજ ભક્તને,

પરાભક્તિ કરી મારી મ’ને નિશ્ચય પામશે…68

તેથી અધિક ના કોઈ મારું પ્રિય કરે અહીં,

તેથી અધિક તો કોઈ મારો પ્રિય જગે નહીં…69

શીખી વિચારશે જે આ ધર્મસંવાદ આપણો,

મરી ઉપાસના તેણે જ્ઞાનયજ્ઞે કરી ગણું…70

જે શ્રદ્ધાવાન નિષ્પાપ માનવી સુણશેય આ,

તેયે મુક્ત થઈ પામે લોકો જે પુણ્યવાનના…71

                    *

પાર્થ, તેં સાંભળ્યું શું આ બધું એકાગ્ર ચિત્તથી?

અજ્ઞાન-મોહનો નાશ શું હવે તુજ કૈં થયો?…72

અર્જુન બોલ્યા—

ટળ્યો મોહ, થયું ભાન, તમ અનુગ્રહે, પ્રભો !

થયો છું સ્થિર નિ:શંક, માનીશ તમ શીખને..73

સંજય બોલ્યા—

કૃષ્ણાર્જુન મહાત્માનો આવો સંવાદ અદ ભુત,

રોમ ઊભાં કરે તેવો, સાંભળ્યો મેં, મહીપતે…74

કૃષ્ણ યોગેશ્વરે સાક્ષાત સ્વમુખે બોલતાં સ્વયં,

મેં આ યોગ પરંગૂઢ સુણ્યો  વ્યાસ-અનુગ્રહે…75

આ કૃષ્ણાર્જુન સંવાદ, મહા અદ ભુત, પાવન,

સ્મરી સ્મરી મ’ને તેનો હર્ષ થાય ફરી ફરી…76

સ્મરી સ્મરીય તે રૂપ, હરિનું અતિ અદ ભુત,

મહા આશ્ચર્ય પામું ને હર્ષ થાય ફરી ફરી…77

જ્યાં યોગેશ્વર શ્રીકૃષ્ણ, જ્યાં ધનુર્ધર અર્જુન,

ત્યાંવસે જય, ઐશ્વર્ય, લક્ષ્મી ને સ્થિર નીતિયે…78

         ઔમ તત સત

————————————————–

Posted in miscellenous
વાચકગણ
  • 605,433 hits

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 273 other followers

તારીખીયું
ઓગસ્ટ 2021
સોમ મંગળ બુધ ગુરુ F શનિ રવિ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
સંગ્રહ
ઓનલાઈન મિત્રો