સમૃદ્ધિ નો નિયમ

 2.સમૃદ્ધિનો નિયમ

   શાસ્ત્રોમાંથી એક મહાન સંદેશ આપણને હંમેશાં મળતો રહ્યો છે કે માણસની સર્વ સંપત્તિનો સ્ત્રોત પરમાત્મા છે.

    એક વાર એક સ્ત્રી બહુ જ મુશ્કેલીમાં આવી પડી હતી. તેણે કહ્યું કે મહિનાની 15મી તારીખે તેના પર ત્રણ હજાર   ડોલરનો દાવો કોર્ટમાં થવાનો છે. ને તેની પાસે તો કાંઈજ પૈસા ન હતા. મેં તેને કહ્યું કે તેને સામગ્રી પૂરી પાડનાર ભગવાન છે અને દરેક માગણી માટે માગણી માટે પૂરવઠો હોય છે.

   અને મેં શ્બદો ઉચ્ચાર્યા.

    એ સ્ત્રીને સાચા મારગે, ખરા સમયે ત્રણ હજાર ડોલર મળે તે માટે મેં આભાર માન્યો. મેં કહ્યું કે તમારે સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખવીજોઈએ અને એ શ્રદ્ધા કાર્યાંવિત કરવી જોઈએ.

   પંદરમી તારીખ આવી, પણ પૈસા આવ્યા નહિ. તેણે મને ફોન કરીને પૂછ્યું કે હવે શુંકરવું , મેં કહ્યું,,“આજે શનિવાર છે , એટલે દાવો નહિ થાય. તમારે તો તમે શ્રીમંત  હો એમ વર્તવાનું  છે અને સોમવારે તમને પૈસા મળશે જ  એવી શ્રદ્ધા દર્શાવવાનીછે.’’ બીજે દિવસે તેણે મને સથે રહેવાનું કહ્યું પણ મેં કહ્યુંકે, ‘’ભગવાનતમારી રક્ષા કરે છે અને તેના રાજયમાં કદી વધારે પડતું મોડું થતું નથી.’’

    સાંજે તેનો ફોન આવ્યો; તેના અવાજમાંઅતિશય ઉત્તેજના હતી.’’અરે,ચમત્કાર થયો છે. મારો એક પિતરાઈ ભાઈ અચાનક આવ્યો, અને તેણે અમારી તકલિફ જાણતાં ત્રણ હજાર ડોલર આપ્યા છે.’’

    એજ  રીતે એક વાર એક સ્ત્રીને ન્યૂયોર્ક્માં રહેવા માતે ફલેટ જોઈતો હતો.ને ત્યારે મકાનની સખત  તંગી હતી. મકાન મેળવવાનું લગભગ અશક્ય જ હતું. પણ તેણે શબ્દો ઉચ્ચાર્યા: ‘’અનંત ચેતના , મારે માટે યોગ્ય ફલેટનાં બારણાં ઉઘાડો.’’ તેણે ઘર માટે સામાન પણ ખરીદ્યો અને વિશ્વાસથી કહ્યું જે મને ઘર મળશે જ. અને ખરેખર બીજા સેંકડો ઉમેદવારો હતા, છતાં મકાન તેને જ મળ્યું.

   મનુષ્ય્ને તે જ મળે છે, જે પોતે મેળવતો હોવાનું મનમાં નિહાળે છે. દરેક મહાનસિદ્ધિ તેની કલ્પનાને મનમાં દૃઢીભૂત કરવાથી જ સાકાર બને છે અને ઘણીવાર મોટી સિદ્ધિ મળતાં પહેલાંનિષ્ફળતા અને હતાશા ઘેરી વળે એવું પણ બને છે. પણ જેઓ આધ્યાત્મિક નિયમ જાણે છે તે આ દેખીતીનિષ્ફળતાથી વિચલિત થતા નથી. તેઓ તો સિદ્ધો મળી જ ગઈ હોય એમ આનંદ મનાવે છે અને પરમાત્માનો આભાર માને છે.ઘણીવાર માણસને બદલે તેનો મિત્ર આવી દૃઢતા દર્શાવી શકે તોપણ કામ થાયા છે. માણસને પોતાને નિષ્ફળતા દેખાતી હોય ત્યાં આ મિત્ર સફળતા જોઈ શકે છે અને શંકાશીલ બનતો નથી. એક માણસ બીજા માણસ માટે આ કરી શકેછે; આથી માણસનું પોતાનું મન ડામાડોળ થતું હોય ત્યારે બીજાની સહાય માગતાં તેણે અચકાવું જોઈએ નહિ.

   જીવન-પ્રક્રિયાના એક નિરીક્ષકે તો એટલે સુધી કહેલું કે દુનિયામાં જો તમને સફળરૂપે જોતો હોય તો તમે કદી નિષ્ફળ નહિ થાવ. આથી જ ઘણા મહાન માણસોની સફળતા તેમની પત્ની કે તેમના મિત્ર કે કોઈ સ્વજને તેમનામાં મૂકેલી શ્રદ્ધાને આભારી હોય છે.

              3.શબ્દની શક્તિ

 જે માણસ શબ્દની શક્તિને ઓળખે છે, તે વાતચીતમાં સાવધ રહે છે. પોતાના ઉચ્ચારેલા શબ્દો વડે માણસ સતત પોતાને માટે નિયમો બનાવતોરહે છે.

   હું એક માણસને ઓળખું છું. તે હંમેશાં કહેતો: ‘’ હું જેવો સ્ટોપ પર પહોંચું કે હંમેશાં બસ ઊપડી જ ગઈ હોય છે.’’

    એની દીકરી કહેતી :’’મેં કોઈ દિવસ બસ ગુમાવી નથી. જેવી હું સ્ટૉપ પર પહોંચું ક્ર બસ આવી જ હોય છે.’’

    આવું વરસો સુધી ચાલેલું. એબંનેએ પોતાના જુદા નિયમો બનાવેલા: એકે નિષફળતાનો, બીજાએ સફળતાનો

   અંધશ્રદ્ધા કે વહેમ પાછળ આ જ માનસ કામ કરતું હોય છે.  લોકો કેટલીક વસ્તુને શુકનિયાળને કેટ્લીક વસ્તુઓને અપશુકનિયાળ લેખતા હોય છે. પણ ખરી રીતે તોદરેક વસ્તુ પાછળ ભગવાનની શક્તિ જ આવી રહેતીહોયછે,અને તેથી કોઈ વસ્તુ અપશુકનિયાળનથી, કશું જ અનિષ્ટ નથી.

   મારી એક મિત્રને નિસરણી હેઠળ ચાલતા ખૂબ ડર લાગતો.મેં તેને કહ્યું” ‘’ તું ભય પામે  તેનો અર્થ એ કે તું બે સત્તામાં માને છે : શુભની  અને અશુભની. પણ પરમાત્મા એક જ છે, તે શુભ છે. માણસ પોતે પોતાના ખ્યાલથી અશુભ ઊભું કરે છે. અશુભની પોતાની કોઈ શક્તિ નથી, તેવું તું માનતી હો તો નિસરણી હેઠળથી ચાલી જો.’’

    ત્યાર પછી તરતમાં તેને બેંક્માં જવાનું થયું હતું. . સૈફ  ડિપોઝિટ વૉલ્ટમાં તેને પોતાનું ખાનું ઉઘાડવું હતું. પણ વચ્ચે નિસરણી મૂકેલી હતી. તે  ભયથી પાછળ રહી ગઈ, ને બહાર નીકળી આવી. રસ્તા પર ચાલતાં તેને મારા શબ્દો યાદ આવ્યા અને તે પાછી ગઈ. તેણે નિસરણી હેઠળથી જવાનો નિશ્ચય કર્યો. આ તેના માટે એક મોટી બાબત હતી. કારણ કે આખી જિંદગી તે આ ભયમાં જકડાયેલી હતી. તે પોતાના ખાના તરફ આગળ વધી અને આશ્ચર્ય ! નિસરણી ત્યાં હતી જ નહિ.

     આવું ઘણીવાર બને છે. માણસને જેનો ભય લાગે તે કરવાનું તે નક્કી , તો પછીતે બાબત ત્યાં રહેતીએ જ નથી.

   આ અ-વિરોધ્નો નિયમ છે, જેને બહુ ઓછા લોકો સમજે છે.

 રહેશે જ નહિ. પોતાના જ વજનથી તે તૂટી પડે છે.

  ઉપરના કિસ્સાનો ખુલાસો એ છે કે ભયના કારણે એ સ્ત્રીના માર્ગ પર નિસરણી આકર્ષાઈ હતી, નિર્ભયતાએ એને હટાવીદીધી.

   આમ ‘ન દેખાતાં પરિબળો’ માણસની જાણ બહાર કામ કરતાં  હોય છે. શબ્દોની આંદોલનાત્મક શક્તિને લીધે   માણસ જે કાંઈ શબ્દબદ્ધ  કરે, તે તેના ભણી આકર્ષાઈ  આવે છે. માણસ એક વાર શબ્દની શક્તિ સમજે, પછી તે શબ્દો વિશે અસાવધ રહી શકતો નથી.

મારી એક મિત્ર ઘણીવાર ફોન પર કહે છે.’’ તુંઆવ તો આપણે ગપ્પાં મારીશું.’’  ‘ગપ્પાં’’ગપ્પાં’એટલે પાંચસોથી હજાર વિનાશક  શબ્દોનો  એક કલાક, જેમાં દુ:ખ, રોદણાં. માંદગીની જ વાતો મુખ્યત્વે હોયછે.

એક જૂની કહેવતછે કે માણસે પોતાના શબ્દો હેતુઓ  ત્રણ હેતુઓ માટે વાપરવા જોઈએ:સાજા કરવા, આશીર્વાદ આપવા અથવા સમૃદ્ધ થવા. તે કોઈ, તો પોતાના માટે જ ખરાબ નસીબ નોતરે છે.સફળતા ઈચ્છે , તો પોતાની જ સફળતા ભણી આગળ વધે છે.

   સ્પષ્ટ દર્શન અને ઉચ્ચારિત શબ્દો વડે શરીરનો કાયાકલ્પ કરી શકે છે અને રોગ સંપૂર્ણપણે ભૂંસાઈ જાય છે.શરીરને સાજું કરવા માટેમનને સાજું કરવું જોઈએ. આ મન એટલે અર્ધજાગ્રત  મન જેને ‘’ખોટાવિચારો’’ થી સદા બચાવતા રહેવું જોઈએ.

   બધી માંદગી અને દુ:ખ પ્રેમના નિયમનો ભંગ કરવામાંથી આવે છે,એમ કહીએ તો ખોટું નથી. રંગભૂમિ પર કામ કરતી એક સફળ અભિનેત્રીને તેના જૂથના એક દ્વેષી માણસને લીધે કામમાંથી રજા મળી. તેનું મન એ માણસ પ્રત્યે ગુસ્સા ને ધિક્કારથી ભરાઈ ગયું. પણ તેણે કહ્યું: ‘’ઓ ભગવાન , એ માણસને હું ધિક્કારવા લાગું  એવું ન થવા દેતો.’’ કલાકો સુધી  એકાંતમાં તેણે આ ભાવ ઘૂંટ્યો. તેના હ્રદયમાં એ માણસ પ્રત્યે, પોતાની જાત પ્રત્યે , દુનિયાની પ્રત્યે શાંતિનોભાવ પથ્રાયો અને ત્રીજા દિવસે તો, તેને ઘણા દિવસથી પીડતા  ત્વચારોગનો પણ અંત આવ્યો.

સતત ટીકા કરવાથી રૂમેટિઝમ –સંધિવા થાય્છે. અસંવાદી  ટીકાભર્યા  વિચારો લોહીમાં અકુદરતી દ્ર્વ્યો જમા કરે છે જ. સાંધાઓમાં સ્થિર થઈ રહે છે. ઈર્ષ્યા, ધિક્કાર, ક્ષમાનો અભાવ એ રોગનું બહુ મોટું કારણ હોય છે. એ નસોને કે લિવરને સખત બનાવી દે છે, આંખની દ્ર્ષ્ટિને અસર કરે છે.

   આથી જાગ્રત પ્રબુદ્ધ માણસ પાડોશીઓ પ્રત્યેના પોતાના વ્યવહારને સંપૂર્ણ સુંદર બનાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તે દરેક ભણી શુભેચ્છા ને આશીર્વાદ પ્રસારે છે. અને તમે જો કોઈ માણસ પ્રત્યે આશીર્વાદ્નો ભાવ સેવો,તો તે માણસ તમારું ક્યારેય નુક્સાન કરી શકતો નથી.

    ટૂંકમાં પ્રેમ અને શુભેચ્છા અંદરના શત્રુઓનો નાશ કરે છે અને તેથી બહાર પણ કોઈ શત્રુઓ રહેતા નથી. કારણ જેવું અંદર હોય છે તેવું જ બહાર હોય છે.

          4.અ-વિરોધનો નિયમ

   સંપૂર્ણપણે અ-વિરોધી વ્યક્તિનો, દુનિયાની કોઈ જ ચીજ વસ્તુ વિરોધ કરી શકે નહિ.

   ચીનાઓ જળને સૌથી શક્તિશાળી તત્ત્વ ગણે છે, કારણ કે તે સંપૂર્ણ્પણેઅ-વિરોધી છે.તે એક ખડક્ને પણ ઘસી નાખી શકે છે અને સઘળું ઘસડાઈ લઈ જાય છે.

   ક્રાઈસ્ટે કહેલું :‘અનિષ્ટોનો વિરોધ ન કરો.’’ તેઓ  જાણતા હતા કે વાસ્તવમાં અનિષ્ટ માણસની નિરર્થક કલ્પનામાંથી  અથવા શુભ, અશુભ એવી બે સતાઓ છે એમ માનવામાંથી જન્મે છે.

     આમ, અનિષ્ટ  એ તો માણસે પોતાની આત્મનિદ્રા દ્વારા પોતાને માટે ઊભો કરેલખોટો કાનૂન છે. આત્મનિદ્રાનો અર્થ એ થાય કે માણસનો  આત્મા સામૂહિક માન્યતાથી સંમોહિત થયો હોય છે. આત્મા એટલે અર્ધજાગ્રત મન. તે આ માન્યતાથી  પ્રેરાઈને મનમાં  ચિત્રો સર્જે છે; માંદો માણસ માંદગીનાં ચિત્રો સર્જે છે;  ગરીબ માણસ ગરીબીનાંગરીબીનાં અને  પછી તે પ્રમાણે બને છે.

 લોકો ઘણીવાર પૂછે છે: “પણ નાનાં છોકરાં ભણી માંદગી કે રોગ કેમ ખેંચાઈ આવે છે? તેઓ તો માંદગી એટલે શું તે જાણતાં પણ નથી હોતાં.”

મારો જવાબ છે: બાળકો તેમના વિશેના વિચાર પ્રત્યે સંવેદનશીલ—ગ્રહણશીલ હોય છે.તેઓ તેમનાં મા-બાપના કે બીજાના ભયનેસાકાર કરતાં હોય છે. માતાઓ ઘણીવાર અજાણતાં જ બાળકો વિશે ભય સેવીને, તેમના માટે માંદગી નોતરે છે.

     પણ જે માણસ સમ્યક—વિચારમાં સ્થિર થયેલો  છે  અને બીજાઓ પ્રત્યે હંમેશાં શુભ ભાવ સેવતો હ.ઓય છે,તેના પર બીજાઓના નકારાત્મક વિચારોનો કદી પ્રભાવ  પડતો નથી. તે પોતેતો સારા વિચારો જ ઝીલે છે.

     ગૂઢ જ્ઞાનના એક જાણકારે મને સરસ વાત કહેલી:‘’’જીવનમાં એક વેળા હું બાળકોનાં નામ પાડતો, અને તેમનાં વિવિધ નામો હતાં હવે હું બાળકોને બદલે ઘટનાઓનાં નામ પાડુ છું અને દરેક ઘટનાને હું એક જ નામ આપું છું. મને નિષ્ફળતા  મળે તોપણ એનું ભગવાન્ના નામે, ‘સફળતા’ એવું નામ પાડુંછું.’’  

   તમારા દુશ્મનનું ભલું ઈચ્છો અને  એમ કરીને એનાં શસ્ત્રો છીનવી લો.’’ તેનાં બાણ શુભ કામનામાં પલટાઈ જશે.  આ વિચાર જેટલો વ્યક્તિ માટે તેટલોજ રાષ્ટ્ર  માટે પણ સાચો છે. કોઈ દેશ માટે તમે શુભ લાગણીઓ વહાવો, તો દેશ કદી તમને નુકશાન કરી શકશે નહિ. અ-વિરોધનો  આ નિયમ આધ્યાત્મિક સમજદારી થી જ બરોબર સમજી શકાય.

    એક વાર હું એક મહત્ત્વના ટેલિફોન-કોલની રાહ  જોતી હતી. બહારથી આવતા દરેક ફોન પ્રત્યે મારા મનમાં વિરોધ જાગતો, અને મેં પોતે એકેય કોલ  જોડ્યો નહિ. –એમ માનીને કે મહત્ત્વ્નો પેલો કૉલઆવશે તો તેમાં વિઘ્ન નડશે. 

    ખરી રીતે મારે એમ માનવું જોઈતું હતું કે દૈવી યોજનામાં ક્યારેય સંઘર્ષ હોતો જ નથી.  યોગ્ય સમયે કૉલ આવશે જ. પણ એને બદલે હું ચિંતિત અને તંગ બની રહી. ઘંટડી કલાક સુધી ન વાગી. મેં ફોન તરફ નજર્કરી તો ખ્યાલ આવ્યોંકે રિસીવર સરખું મુકાયું નહોતું અને ફોન કપાઈ ગયો હતો. મારા ભય, ચિંતા ને શંકાએ ટેલિફોનને ગ્રસી લીધોહતો.તરત જ મેં મારી ભૂલ સુધારી. મેં કહ્યું: ‘’દૈવી યોજના અનુસાર મારા માટે જે સંદેશ છે તે મને મળશે જ. હું એની કૃપા હેઠળ છું. કોઈ કાનૂન હેઠળ નહિ.’’

      થોડી જ વારમાંએક મિત્રે ફોન ઠીક કરાવ્યો. મને તે મહત્વનો કૉલ મળ્યો અને પછી  હું જેની વાટ જોતી હતી  તે સંદેશ પણ મળી ગયો.

     માણસ જ્યાં સુધી પરિસ્થતિનો વિરોધ કરશે, ત્યાં સુધી તે તેની સાથે જ રહેશે.તે તેનાથી ભાગી છૂટવા પ્રયત્ન કરશે, તો તેની પાછળ પડશે. એના બદલે પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિને સ્વીકારી લઈ, તેનાથી વિચલિત ન થઈએ તોતે આપોઆપ ખરી પડે છે. બહારની પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ માણસની અંદર જ કોઈ વિ-ગતિમાંથી આવે છે. જ્યારે પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિનો તેની લાગણીઓ પ્રતિસાદ નથી આપતી ત્યારે તે તેના માર્ગમાંથીદૂર હટી જાય છે.

     લોકો મને આવીને કહેતા હોય છે: ‘’એવો ઉપચાર કરો કે મારા પતિનુંકે ભાઈનું કે પત્નીનું મન બદલાય.’’ હું તમને કહું છું: ‘’ના, હું તો તેમને બદલવા માટેનો ઉપચાર કરી.તમે બદલાશો તો  તેઓ આપોઆપ બદલાશે.’’

   ઘણીવાર આપણામાં હોય તેવા દોષ બીજાઓમાં જોઈએ ત્યારે આપણાદોષ આપણે દૂર કરીએ છીએ. જીવન એક દર્પણ છે અને આપણે આપણું જ પ્રતિબિંબ નિહાળીએ છીએ.

    ભૂતકાળમાં જીવવું  એક નિષ્ફળ રીત છે, અને આધ્યાત્મિક  નિયમનું ઉલ્લંઘન  છે. ભૂત અને ભવિષ્યના બંને સમયને તે લૂંટી લે છે. માણસે ‘ આ    

  ક્ષણ’ માં જ  પૂર્ણપણે જીવવું  જોઈએ.

    આપણે દિવસની  શરૂઆત જ આ પ્રકારના શબ્દો ઉચ્ચારીને કરવી જોઈએ; ‘’ હે પરમાત્માનો દિવસ, તમારી ઈચ્છા પૂર્ણ થાઓ.. આજે પૂર્ણતાનો દિવસ છે;  એ માટે હું તમારો આભાર માનું છું. આજે એક પછી એક ચમત્કારો બનશે અને આશ્ચર્યો કદી ખૂટશે નહિ.’’

    પરંતુ આ શબ્દો ત્યારે જ ઉચ્ચારવા જોઈએ, જ્યારે તે પોતાને જ ઊંડેથી પ્રતીતિજનક લાગતા હોય. દરેક માણસ માટે આવી જુદી જુદી ઉક્તિઓ હોઈ શકે. ઉદાહરણ  તરીકે નીચેના વાક્યો ઘણા લોકોને સફળતા બક્ષી છે:

   ‘’ મને અદભુત રીતે, અદ ભુતકામ મળ્યું . હું અદ ભુત સેવાઓ આપું છું, એ માટે મને અદ ભુત પગાર મળે છે.’’

   મારી એક વિદ્યાર્થિનીને મેં પહેલું વાક્ય આપ્યું હતું. બીજું તેણે પોતાની મેળે જોડ્યું. તે આખો દિવસ આ મોટેથી ગાયા કરતી અને થોડા જ વખતમાં તેને સરસ કામ મળ્યું, અને તે માટેનો પગાર પણ સરસ હતો.

   દરેક ઉક્તિ માટે શબ્દો કાળજીપૂર્વક પસંદ થવા જોઈએ, અનેતે બધું આવરી લે તેવા હોવા જોઈએ.

   માણસને ભરપૂરપણે બધું મળતું રહે એ તેનો દૈવી અધિકાર છ. તે માટે તેણે  પોતાની ચેતનાની મર્યાદાઓ તોડી નાખવીજોઈએ.

——————————————–

વિશે

I am young man of 77+ years

Posted in miscellenous

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

વાચકગણ
  • 627,732 hits

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 275 other followers

તારીખીયું
માર્ચ 2021
સોમ મંગળ બુધ ગુરુ F શનિ રવિ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
સંગ્રહ
ઓનલાઈન મિત્રો
%d bloggers like this: