શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા:અધ્યાય:12 /15

GITA:12

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા:અધ્યાય:12

(ગીતાધ્વનિ/કિશોરલાલ મશરૂવાળા/નવજીવન)

પાના: 103 થી 105

અધ્યાય 12 ભક્તિતત્ત્વ

અર્જુન બોલ્યા–

નિત્યયુક્ત થઈ આમ જે ભક્ત તમને ભજે;

ને જે અક્ષર, અવ્યક્ત—તે બેમાંહી ક્યા ચડે?       1

શ્રીભગવાન બોલ્યા–

મારામાં મનને પ્રોઈ, નિત્યયુક્ત થઈ મ’ને,

ભજે પરમ શ્રદ્ધાથી, તે યોગી ચડતાં ગણું.          2

*

જેઓ અચિંત્ય, અવ્યક્ત, સર્વવ્યાપક, નિશ્ચળ,

એકરૂ, અનિર્દેશ્ય, ધ્રુવ અક્ષરને ભજે;              3

ઈન્દ્રિયો નિયમે રાખી, સર્વત્ર સમબુદ્ધિના,

સર્વભૂતહિતે રક્ત, તેયે મ’ને જ પામતા.          4

*

અવ્યક્તે ચિત્ત ચોંટાડે, તેને ક્લેશ થતો વધુ;

મહા પરિશ્રમે દેહી, પામે અવ્યક્તમાં ગતિ.         5

મારામાં સર્વ કર્મોનો કરી સંન્યાસ, મત્પર,

અનન્ય યોગથી મારાં કરે ધ્યાન-ઉપાસના;        6

મારામાં ચિત્ત પ્રોતા તે ભક્તોનો ભવસાગરે,

વિના વિલંબ ઉદ્ધાર કરું છું, પાર્થ, હું સ્વયં.         7

*

હું—માં જ મનને સ્થાપ, નિષ્ઠા મારી જ રાખ તું;

તો મારામાં જ નિ:શંક, તું વસીશ હવે પછી.        8

જો ન રાખી શકે સ્થિર હું—માં ચિત્ત સમાધિથી.

તો મ’ને પામવા ઈચ્છ, સાધી અભ્યાસયોગને.      9

*

અભ્યાસેયે ન જો શક્તિ, થા મત્કર્મપરાયણ;

મારે અર્થે કરે કર્મો; તોયે પામીશ સિદ્ધિને.       10

જો ન કરી શકે તેયે, આશરો મુજ યોગને,

તો સૌ કર્મફળો ત્યાગ, રાખીને મનને વશ.    11

ઊંચું અભ્યાસથી જ્ઞાન, જ્ઞાનથી ધ્યાન તો ચડે;

ધ્યાનથી ફળનો ત્યાગ, ત્યાગથી શાંતિ સત્વર.  12

*

અદ્વેષ સર્વ ભૂતોનો, મિત્રતા, કરુણા, ક્ષમા,

નિર્મમ, નિરહંકાર, સુખદુ:ખે સમાનતા;        13

યોગી સદાય સંતોષી, જિતાત્મા, દૃઢનિશ્ચયી,

મનબુદ્ધિ મ’ને અર્પ્યાં તે મદ્ ભક્ત મ’ને પ્રિય.  14

જેથી દુભાય ના લોકો, લોકથી  જે દુભાય ના;

હર્ષ-ક્રોધ-ભય-ક્ષોભે છૂટ્યો જે, તે મ’ને પ્રિય.  15

પવિત્ર, નિ:સ્પૃહી, દક્ષ, ઉદાસીન, વ્યથા નહીં;

સૌ કર્મારંભ છોડેલો, મારો ભક્ત મ’ને પ્રિય.   16

ન કરે હર્ષ કે દ્વેષ, ન કરે શોક કે સ્પૃહા;

શુભાશુભ ત્યજ્યાં જેણે, ભક્તિમાન મ’ને પ્રિય.  17

સમ જે શત્રુ ને મિત્રે, સમ માનપમાનમાં;

ટાઢે—તાપે, સુખેદુ:ખે સમ, આસક્તિહીન જે;  18

સમાન સ્તુતિ–નિંદામાં, મૌની, સંતુષ્ટ જે મળે;

સ્થિરબુદ્ધિ, નિરાલંબ, ભક્ત જે, તે મ’ને પ્રિય.  19

*

આ ધર્મામૃતને સેવે શ્રદ્ધાથી જેમ મેં કહ્યું,

મત્પરાયણ જે ભક્તો, તે મ’ને અતિશે પ્રિય.   20

——————————————–

અધ્યાય:15  (ગીતા ધ્વનિ:પાના: 115 થી 118)

પુરુષોત્તમ સ્વરૂપ

શ્રીભગવાન બોલ્યા–

ઊંચે મૂળ, તળે ડાળો, શ્રુતિઓ પાંદડાં કહ્યાં;

એ અવિનાશ અશ્વત્થ જાણે, તે વેદ જાણતો.       1

ઊંચે-તળે ડાળ-પસાર તેનો,

ગુણે વધ્યો, ભોગથી પાલવ્યો જે;

નીચે, વળી, માનવલોક માંહી

મૂળો ગયાં,–કર્મ વિશે ગૂંથાયાં.    2

તેનું જગે સત્ય ન રૂપ ભાસે,

ન આદિ—અંતે નહિ કોઈ પાયો;

લૈ તીવ્ર વૈરાગ્ય તણી કુહાડી,

અશ્વત્થ આવો દૃઢમૂળ તોડ.        3

શોધી પછી તે પદને પ્રયત્ને

જ્યાં પોં’ચનારા ન પડે ફરીથી–

તે પામવું આદિ પરાત્મ રૂપ,

પ્રવૃત્તિ જ્યાંથી પસરી અનાદિ.      4

નિર્માન, નિર્મોહ, અસંગવૃત્તિ,

અધ્યાત્મનિષ્ઠા, નિત, શાંતકામ;

છૂટેલ દ્વંદ્વ સુખદુ:ખરૂપી,

અમૂઢ તે અવ્યય ધામ પામે.              5

*

સૂર્ય તેને પ્રકાશે ના, ના ચંદ્ર, અગ્નિયે નહીં,

જ્યાં પોં’ચી ન ફરે પાછા, મારું તે ધામ ઉત્તમ.     6

*

મારો જ અંશ સંસારે જીવરૂપ સનાતન,

ખેંચે પ્રકૃતિમાંથી તે મન ને પાંચ ઈન્દ્રિયો.      7

જેમ વાયુ ગ્રહે ગંધ વસ્તુનો નિજ સાથમાં,

તેમ દેહી ગ્રહે આ સૌ ધારતાં—છોડતાં તનુ.     8

આંખ, કાન, ત્વચા, નાક, જીભ ને છઠ્ઠું તો મન.

અધિષ્ઠાતા થઈ સૌનો દેહી વિષય ભોગવે.      9

નીકળે કે રહે દેહે, ભોગવે ગુણ સાથ વા,

મૂઢો ન દેખતા એને, દેખે છે જ્ઞાનચક્ષુના.     10

રહેલો હ્રદયે તેને દેખે યોગી પ્રયત્નવાન્:

હૈયાસૂના, અશુદ્ધાત્મા, ન દેખે યત્નથીય તે.    11

*

પ્રકાશતું વિશ્વને આખા તેજ જે સૂર્યમાં દીસે,

ચંદ્રે જે, અગ્નિમાંયે જે, મારું જ તેજ જાણ તે.  12

પેસી પૃથ્વી વિશે ધારું ભૂતોને, મુજ શક્તિથી;

પોષું છું ઔષધે સર્વે થઈ સોમ, રસે ભર્યો.     13

હું વૈશ્વાનર રૂપે સૌ પ્રાણીના દેહમાં રહ્યો;

પ્રાણાપાન કરી યુક્ત પચાવું અન્ન ચોવિધ.    14

નિવાસ સૌનાં હ્રદયે કરું હું,

હું-થી સ્મૃતિ, જ્ઞાન તથા વિવેક;

વેદો બધાનું હું જ એક વેદ્ય,

વેદાન્તકર્તા હું જ વેદવેત્તા.               15

*

બે છે આ પુરુષો વિશ્વે ક્ષર-અક્ષર, અર્જુન,

ક્ષર તે સઘળાં ભૂતો, નિત્યને અક્ષર કહ્યો.     16

પોષે ત્રિલોકને વ્યાપી જે અવિનાશ ઈશ્વર,

પરમાત્મા કહ્યો તેને, ત્રીજો પુરુષ ઉત્તમ.            17

કાં જે હું ક્ષરથી પાર, અક્ષરથીય ઉત્તમ,

તેથી હું લોક ને વેદે વર્ણાયો પુરુષોત્તમ        18

જે અમૂઢ મ’ને આમ જાણતો પુરુષોત્તમ,

તે સર્વ સારનો જ્ઞાની સર્વભાવે મ’ને ભજે.     19

*

અત્યંત ગૂઢ આ શાસ્ત્ર તને, નિષ્પાપ ! મેં કહ્યું;

તે જાણી બુદ્ધિને પામી, કૃતાર્થ બનવું ઘટે.     20

******************************************

 

 

 

વિશે

I am young man of 77+ years

Posted in miscellenous

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

વાચકગણ
  • 597,072 hits

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 273 other followers

તારીખીયું
ઓક્ટોબર 2017
સોમ મંગળ બુધ ગુરુ F શનિ રવિ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
સંગ્રહ
ઓનલાઈન મિત્રો
%d bloggers like this: