ઊઘડ્યાં દ્વાર અંતરનાં–ડિસેમ્બર—27

]

ઊઘડ્યાં દ્વાર અંતરનાં
એઈલીન કેડી
ભાવાનુવાદ: સોનલ પરીખ
પ્રકાશક : આર.આર.શેઠ એન્ડ કંપની પ્રા. લિ.
ડિસેમ્બર—27
શ્રદ્ધાના માર્ગમાં ઘણી વાર એવું બને છે કે તમારે આગળ પગલું ભરવાનું હોય છે—તમને એ પગલું ભરવાનાં કારણ પૂરાં ન સમજાતાં હોયતો પણ ! તેવે સમયે જો તમારી અંદરથી સંમતિનો સૂર ઊઠતો હોય તો પછી અચકાવાનું કોઈ કારણ નથી.અજ્ઞાતમાં પગલાં ભરવા જેટલી શ્રદ્ધા તમારે કેળવવી રહી,કારણ કે બહારનાં ઘણાં પરિબળો તમને આ કે તે રસ્તે ખેંચશે અને ખેંચતાં ખેંચતાં તમારા ટુકડા પણ કરી નાખશે.એટલે તમારે તમારી પોતાની અંદર ઊતરવું રહ્યું અને પૂર્ણપણે એ સમજી લેવું રહ્યું કે તમે જે કરો છો તે મારા માર્ગદર્શન નીચે કરો છો અને મારી ઇચ્છાને પૂરી કરવા માટે કરો છો.
એ સમજ સાથે જ્યારે તમે કોઈ વિચાર બહારની દુનિયામાં અમલમાં મૂકશો, ત્યારે તમારે ખૂબ શ્રદ્ધા અને હિંમતની જરૂર પડશે. કારણ કે અંદરની ગહનતાઓનું બહારની દુનિયામાં અનુસરણ ઘણી વાર બીજાઓની નજરે મૂર્ખતામાં ખપે છે.તેથી તમારીઅંત:સ્ફુરણા અને તમારી શ્રદ્ધા ખડક જેવાં મજબૂત હોવાં જોઈએ. પસંદગી તમારી છે—તમારો હાથ મારા હાથમાં મૂકી દો. હું તમને કદી છોડીશ નહીં કેકે કદી નિષ્ફળ થવા દઈશ નહીં. હું તમને દરેક પગલે માર્ગદર્શન આપીશ.

Posted in miscellenous

ઊઘડ્યાં દ્વાર અંતરનાં–ડિસેમ્બર=24, 25 અને 26

ઊઘડ્યાં દ્વાર અંતરનાં
એઈલીન કેડી
ભાવાનુવાદ: સોનલ પરીખ
પ્રકાશક : આર.આર.શેઠ એન્ડ કંપની પ્રા. લિ.
ડિસેમ્બર—24
પરિવર્તનની પ્રક્રિયાની જે ઝડપ હોય છે તે હેરત પમાડી દે તેવી હોય છે. તમારે સતત તેને માટે તૈયાર રહેવું પડે. યુગોથી રોજરોજ, દર મહિને, વર્ષે વર્ષે મેં પરિવર્તનને માટેની ભૂમિકા તૈયાર થવાનીરાહ જોઈ છે અને તમને પોતાને તૈયારી કરવાની અને ગોઠવવાની દરેકતક આપી છે જેથી તમે પરિવર્તનની સાથે કોઈ મુશ્કેલી વિના ગતિ કરી શકો. હવે સવાલ તમારી ચેતનાનો છે. તેને જગાડવા અને ઉન્નત કરવાની શક્તિ પોતાનામાં ઊભી કરો અને જે કંઈ બનતું જાય તેમાં ગોઠવાતા જાઓ.
જે લોકો ઈશ્વરી શક્તિઓ પ્રત્યે જાગૃત છે તેઓ આ પ્રક્રિયા તરફ લોહચુંબકની જેમ ખેંચાઈ આવે છે. તેમને આ પ્રક્રિયાની કદાચ સમજ નથી પડતી, પણ જેમ દિવસો પસાર થાય છે તેમ તેમની સ્પષ્ટતા વધતી જાય છે અને સાથે સાથે બીજા લોકોને પોતાની તરફ આકર્ષવાની શક્તિ પણ વધતી જાય છે. ઈશ્વર બીજે ક્યાંય નથી, તમારી જ અંદર છે અને તેને માટેની તમારી જાગૃતિ માટે તમારે હંમેશાં કૃતજ્ઞ રહેવું જોઈએ.
ડિસેમ્બર—25
દિવસે દિવસે ઈશ્વરી ચેતના તમારી અંદર વધારે ને વધારે ભરપૂરપણે વિકસતી આવે છે. એ દિવસ પ્રકાશમાં તમે પ્રવેશો અને ગતિ કરો જેથી તમારામાં કોઈ અંધકાર શેષ રહે નહીં. જેમ જેમ આ પ્રક્રિયા આગળ વધતી જાય તેમ તમે વિશ્વને વધુ ને વધુ પ્રકાશ આપતા જાઓ છો. પહેલાંતો તમારે તમારું અસ્તિત્વ પ્રકાશિત કરવાનું છે, તેથી આ પ્રક્રિયા તમારાથી શરૂ થવી જોઈએ.વિશ્વને વ્યવસ્થિત કરવા માગનારે સૌ પ્રથમતો પોતાનું ઘર વ્યવસ્થિત કરવું જોઈએ.
તમને તમારાં કાર્ય પ્રત્યે શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ પણ હોવા જોઈએ અને ત્યાર પછી કાર્યનો પ્રારંભ કરવો જોઈએ. જે તમારી અંદર છે તે જ બહાર પ્રતિબિંબિત થવાનું છે. એવું નથી કે કોઈ ચીજ નથી અને તમે તેને મેળવવા ઝંખો છો. આ તો એવું છે કે જે બનવાનું છે તેને તમારે મદદ કરવાની છે, બનવા દેવાનું છે અને તમારા હ્રદયમનને પ્રેમ અને સમજથી ભરેલાં રાખવાનાં છે. ચેતનાની આ ઊર્ધ્વ અવસ્થા તમારા શ્વાસમાં વણાયેલી છે. ઊંડો શ્વાસ લો. તમારા સમગ્ર અસ્તિત્વમાં એ હવાને પહોંચવા દો. એ એટલું ભવ્ય, મહાન અને સુંદર હશે કે તમે તેને તમારામાં સંગ્રહી રાખી નહીં શકો. ઉચ્છવાસની જેમ તમે તેને તમારી બહાર મોકલશો અને આ રીતે ગતિ અને વિકાસ ચાલ્યા કરશે.
ડિસેમ્બર—26
જીવન પાસેથી તમારી અપેક્ષા શી હોય છે? શું તમે હંમેશાં શ્રેષ્ઠની અપેક્ષા રાખો છો કે પછી તમે હંમેશાં ગભરાતા રહેતા, કશુંક ભયંકર બનવાનું છે તેવા ડરથી ફફડતા લોકોમાંના એક છો ? જો તમે આવા ભયભીત રહેતા હો તો પછી તમારું શું થશે તે કહી ન શકાય, કારણ કે તમે તમારા વિચાર પ્રમાણેની ઘટનાઓને તમારી તરફ આકર્ષતા હો છો. જો તમારી ચેતના નકારાત્મક હોય, તમે લોહચુંબક લોખંડ્ને ખેંચે તેમ તમારા તરફ બ ધી નકારાત્મક બાબતોને ખેંચશે અને તમને તમારી આસપાસ એવા નકારાત્મક લોકો જ જમા થયેલા જોવા મળશે, કારણ કે સરખા સ્વભાવવાળા પરસ્પર આકર્ષાય છે.
તેથી જ્યારે તમારી ચેતના પ્રેમપૂર્ણ હશે, જ્યારે તમે આનંદથી ઊભરાતા હશો, જ્યારે તમારું હ્રદય નવા પ્રાણથી, દરેક પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા અને પ્રેમથી ભર્યું ભર્યું હશે. તમને તમારી આસપાસ પ્રસન્ન, પ્રેમપૂર્ણ વાતાવરણ સર્જી શકતા લોકો મળશે. તમારા જીવનમાં શ્રેષ્ઠતા જ શ્રેષ્ઠતા હશે. શા માટે દરેક પરિસ્થિતિમાંથી શ્રેષ્ઠને શોધતા નથી ? તમારી તરફ શ્રેષ્ઠને આકર્ષવાનું આખરે તમારા જ હાથમાં છે.

Posted in miscellenous

ઊઘડ્યાં દ્વાર અંતરનાં–ડિસેમ્બર- 20, 21, 22 અને 23

ઊઘડ્યાં દ્વાર અંતરનાં
એઈલીન કેડી
ભાવાનુવાદ: સોનલ પરીખ
પ્રકાશક : આર.આર.શેઠ એન્ડ કંપની પ્રા. લિ.
ડિસેમ્બર—20
‘પહેલાં તો મારું સામ્રાજ્ય શોધો, મને દરેકબાબતમાં અગ્રિમતા આપો અને પછી તમારામાં આપમેળે ઉમેરાતું જશે.’ આ શબ્દો તમે જાણો જ છો પણતમે એ શબ્દો વિશે કર્યું શું ? તમે એ શબ્દોને જીવ્યા? શું તમારા જીવનમાંચેતનાનું કોઈ મહત્ત્વ છે ?શું મારી સાથેનો સમય તમારા માટે બીજી કોઈ પણ બાબત કરતાંવધુ મહત્ત્વનો છે ? શું તમે સ્થિર થવામાં એક આનંદ અનુભવોછો કે પછી સ્થિરતા તમારામાં એક અજંપો, એક ઉચાટ ઉત્પન્ન કરે છે ? શું તમે હંમેશાં વ્યસ્ત રહેવાં ટેવાયેલા છો અને એટલે શરીર અને મન સ્થિર થાય ત્યારે તમને ફાવતું નથી ?
લાખો લોકો આ વિશ્વમાં એવા છે જેમનાથી મૌન સહન થતું નથી. તેમને પોતાની આજુબાજુ સતત વ્યસ્તતા અને ધાંધલ જોઈએ. આ એવા લોકો છે જેમને મારું સામ્રાજ્ય શોધવામાં અને મને અગ્રિમતા આપવામાં કોઈ સમજ પડતી નથી. તેઓ અંદરથી અને બહારથી અજંપ છે, બેચેન છે. હું તમને કહું છું, જ્યારે હું અને તમે સાથે હોઈએ તે શાંતિ અને સ્થિરતાની ક્ષણો અમૂલ્ય છે. આવિશ્વના તોફાનમાં એક આશ્રય આપતો રાહ છે. તેને શોધો, તેને મેળવો અને તેમાં રહો.
ડિસેમ્બર—21
તમારી જાત, તમારી તાકાત, તમારી ક્ષમતાઓ આ બધાની પાર જઈને જીવતાં શીખો તો જ તમારી આસપાસના સૌ જોદઈ શકશે કે તમારી અંદર અને તમારા દ્વારા જે કાર્ય કરે છે તે હું છું. આ રીતે જે વ્યક્તિઓને મારામાં શ્રદ્ધા નથી તે પણ મને જોઈ શકશે—આ શબ્દોથી નહીં. કાર્યોમાં પામી શકશે. પ્રત્યક્ષ દર્શન મેળવશે. જો તમે આ રીતે નહીં જીવો, તો તમે લોકોને એ સમજ નહીં પાડી શકો કે કે તમારો માર્ગદર્શક અને સાથી હું છું અને તમે તમારું જીવન મારા માટે અને મારી સેવા માટે પૂર્ણપણે સમર્પિત કર્યું છે.
તળિયાની જમીન પરથી તમારો પગ ઊંચકી લો અને મુક્તપણે તરો, ભલે એનાં ઊંડાણોથી અજાણ હો. શ્રદ્ધા રાખો કે હું તમારી સાથે છું.વિશ્વાસ રાખો કે તમને કશું થવાનું નથી. જ્યાં સુધી તમે નિર્ભયપણે સમર્પિતનહીં થાઓ ત્યાં સુધી તમને મારા સામર્થ્યનો સાચો ખ્યાલ નહીં આવે. સલામત રમતને છોડી દો અને તમે જ્યારે બધું છોડી મારા શરણે આવો ત્યારે હું તમને કેવી રીતે સંભાળી લઉં છું એ મને બતાવવા દો. પોતાને મારાં કાર્યોનું શ્રેષ્ઠ વાહન બનવા દો.
ડિસેમ્બર—22
‘તમે જેટલું આપો છો તેટલું પામો છો. ’ આ ફક્ત શબ્દો નથી. આ નિયમ છે. જો તમે આ પ્રમાણે જીવો, વર્તો તો તમને આ નિયમ કેવી અદભુત રીતે પ્રવર્તે છે તે સમજાય. તમે જોશો કે જેમ તમે આપવા માંડો છો, તેમ તેમ તમને વધુ મળવા માંડે છે, કશો ભય નરાખો.કશું સંગ્રહી ન રાખો. આપો, ફક્ત આપતા રહો. એક ખુલ્લું ઉદાર હ્રદય શ્રેષ્ઠતાઓને પોતાની તરફ આકર્ષે છે. તમારા હ્રદયને ખોલો, કશું બચાવો નહીં, ઉદારતાથી બધું આપવા લાગો અને આપવાનો ઉત્સાહ કદી મોળો ન પડવા દો જુઓ કે તમારી પાસે આપવા લાયક શું છે અને પછી તે આપી દો.
દરેક નાની પણ ચીજ, જે તમે આપશો તે સમસ્તની યોજનામાં એક મહત્ત્વનો હિસ્સો બની શકે છે. પૂર્ણને સાકાર રૂપ આપવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે. તમારી અંદર રહેલું શ્રેષ્ઠ, બીજું કોઈ આવીને બહાર કાઢે તેવી અપેક્ષા ન રાખો . તમારામાં જે છે તેને તમે પોતે જ ઊલટથી બહાર કાઢો અને તમને સમજાશે કે તેણે કેવી રીતે પૂર્ણતાને સાકાર કરવામાં એક મહત્ત્વની ભૂમિકા લીધી છે. જિગ્સો પઝલનો હિસ્સો જેમ એક આખા ચિત્રને પૂર્ણતા આપે છે તેમ.
ડિસેમ્બર—23
તમારી અંદર અને તમારા દ્વારા કામ કરવાની મને તક આપો. જેથી હું મારા મહિમાને, ચમત્કારને, તેજને પ્રગટ કરી શકું. મારા અસીમ પ્રેમને હંમેશાં તમારી નજર સમક્ષ રાખો.મારા અખૂટ ખજાનાને, મારા અદભુત તેજને કદી ન વીસરો.નવી ધરતી અને નવા આકાશનું સ્વપ્ન જુઓ, મારી ઇચ્છા પૂર્ણ થતી નિહાળો. શાંતિની. સંવાદિતાભરી પૃથ્વીની અને પરસ્પર સ્નેહ અને આદરથી ભરેલી સૃષ્ટિની કલ્પના કરો. એવાં શહેરો વિશે વિચારો જે અત્યંત વિશાળ હોય, જેનામાંથી વિશ્વસમસ્ત તરફ શાંતિ અને પ્રેમનો પ્રકાશ ફેલાતો હોય, જ્યાં પરમ તત્ત્વનો નિવાસ હોય.
આ કલ્પના,આ દૃષ્ટિને કદી ઝાંખી પડવા ન દો, કારણ કે આ કલ્પના તમને અદભુત ઘટનઓને આકાશમાંથી જમીન પર ઉતારી લાવવા અને સાકાર રૂપે નિહાળવા પ્રેરશે. જેમ તમારી દૃષ્ટિ સ્પષ્ટ અને સાફ હશે એમ આ કલ્પનાઓ જલદી સાકાર સ્વરૂપ ધારણ કરશે. હંમેશાં આભાર માનો હંમેશાં આંખ ખુલ્લી રાખો અને શું કરવાનું છે તે વિશે સ્પષ્ટ રહો. પછી તે કરવા ઉપયુક્ત થાઓ અને તે વિશેના વિચારોને છોડી દો.

Posted in miscellenous

ઊઘડ્યાં દ્વાર અંતરનાં–ડિસેમ્બર-17, 18અને 19

ઊઘડ્યાં દ્વાર અંતરનાં
એઈલીન કેડી
ભાવાનુવાદ: સોનલ પરીખ
પ્રકાશક : આર.આર.શેઠ એન્ડ કંપની પ્રા. લિ.
ડિસેમ્બર—17
જ્યારે તમે મારા સંપર્કમાં હો અને તમારી સૌથી મોટી ઝંખના મારીઇચ્છાનુસાર જીવવાની હોય ત્યારે તમે જોશો કે તમારું દરેક પગલું ફક્ત પોતાને નહીં, વિશ્વસમસ્તને આશીર્વાદરૂપ હશે. આ જિંદગી પોતાની જાતના કેન્દ્રમાંથી નીકળી સમસ્તનો હિસ્સો બની બીજાના હિત માટે સમર્પિત થનારા લોકોને માટે જ છે. આમ કરવું મોટા ભાગના મનુષ્યોને મુશ્કેલ લાગે છે, કારણ કે તેઓ પોતાના વ્યક્તિત્વને કદી છોડી નથી શકતા. તેઓ પોતે જેને ‘ અધિકારો’ સમજે છે તેને વળગી રહેવા માગે છે અને તેમને જે કરવાની ઇચ્છા છે તે જ કરવા ઇચ્છે છે. તેમ કરવામાં બીજાનું શું થશે, તેમને શું મળશે તેનો ખ્યાલ સુદ્ધાં કરતા નથી.
તેથી જો ક્યારેય તમે એવું અનુભવો કે જિંદગી તમારી રીતે જતી નથી, તમારો સમસ્તની સાથેનો લય મળતો નથી ત્યારે સમય કાઢી તમારી પોતાની અંદર શું છે તે શોધી જોજો. લય તૂટવાનું મૂળ ત્યાંથી જ મળી આવશે.તેનું કારણ બહાર ક્યાંય નહીં મળે, તેથી બીજા કોઈ પર દોષ ઢોળશો નહીં .જ્યારે તમનેતમારી અંદર શું ખોરવાયું છે તેનો ખ્યાલ આવશે, ત્યાર પછી તેને વિનાવિલંબે તમે સુધારી શકશો.
ડિસેમ્બર—18
કોઈ ચીજની પાછળ પડી, તેને પરાણે મેળવવા કે ઉઘાડવાની કોશિશમાં ખેંચાઈ ન રહો. ચિંતાઓંને એટલો અવકાશ નઆપો કે તે તમને અંધ બનાવી દે. તમારા પર આવી પડેલા બોજને તમે મને સોંપી દો, જેથી તમે તમારા મુક્ત અસ્તિત્વ સાથી મારી ઇચ્છાઓનું અનુસરણ કરી શકો. તમે પોતે જ પોતાને કોઈ ઝાડ સાથે બાંધી લઈ એક જડ કાષ્ઠની જેમ વર્તતા હો ત્યારે હું તમારો શો ઉપયોગ કરી શકું ? તેથી હળવા બનો, થતું હોય તેમ થવા દો. શાંત રહો અને જીવનમાં ઘટતી અદભુતતાને નિહાળો. તમારું મન મારામાં સ્થિર કરો. તમારી આંખો ખોલો અને સર્વત્ર મને નિહાળો, કૃતજ્ઞતા અનુભવો.
જ્યારે તમે મને સર્વત્ર નિહાળતા થશો ત્યારે તમારું હ્રદય એટલું ભરપૂર થશે કે તમે આપમેળે કૃતજ્ઞતા અનુભવશો. તે તમારી અંદર સ્વાભાવિક રીતે જાગશે અને જીવનમાં વહેતી થશે.પ્રેમ અને આભારથી ભરેલું હ્રદય કદી ઢાંક્યું ઢંકાતું નથી. તેનું પ્રતિબિંબ સર્વત્ર પડતું દેખાય છે. જ્યારે તમે આનંદ અને કૃતજ્ઞતાની અવસ્થામાં હો છો ત્યારે અન્ય લોકો આપોઆપ તમારી તરફ ખેંચાય છે. દરેક વ્યક્તિ પ્રેમથી ઊભરાતા વ્યક્તિત્વ તરફ આકર્ષાયછે. કારણ કે પ્રેમ પ્રેમને ખેંચે છે.
ડિસેમ્બર—19
આ જીવન પ્રવૃત્તિ માટે છે, પરિવર્તન માટે છે તેથી કોઈ ‘સંતોષ’ની સ્થિતિમાં સ્થિર થાઓ નહીં. કારણ કે જો તમે આત્મસંતુષ્ઠ થઈ જાઓ, તો પછી તમે જીવનની ઘરેડમાં આસાનીથી ગોઠવાઈ જાઓ અને બહુ જલદી સ્થગિતતાના વિષચક્રમાં સરી પડો. તમારે તો તમારાં અનેક આધ્યાત્મિક કાર્યો પાર પાડવાના છે. તમારે તમારી રીતે તમારું સંશોધન કરવાનું છે. જુઓ કે ક્યાં ક્યાં પરિવર્તનની જરૂર છે અને પછી પરિવર્તન માટે જરૂરી પગલાં ભરવાનું શરૂ કરો. જો પરિવર્તન મુશ્કેલ અને અગવડભર્યું લાગે, તો તેને જેમ બને તેમ ઝડપથી આકાર લઈ લેવા દો, કારણ કેતેમ કરવાથી વધુ રાહત રહેશે.
માથા પર મોટું વજન હોય તો ઝડપથી રસ્તો પસાર કરી વજનને મૂકી દેવું. તે ધીરે ધીરે રસ્તો પસાર કરવા કરતાં ઘણું વધારે સહેલું છે, તેથી જે કરવું ઘટેતે કોઈ સમય વેડ્ફ્યા વગર વધુ વિચારોમાં ફસાયા વિના કરી જ લો. ખાતરી રાખો કે જૂનાની પાછળ ચોંટી રહેવા કરતાં નવાની દિશામાં વળવું, અજ્ઞાતમાં કૂદી પડવું એ અદભુત બાબત છે.પરિવર્તન પામેલી જિંદગી ભરપૂર અને તેજોમય હોય છે. તે તમારા જ હાથમાં હોય છે, તેને ગ્રહણ કરો અને તેને માટે હંમેશાં કૃતજ્ઞતા અનુભવો.

Posted in miscellenous

ઊઘડ્યાં દ્વાર અંતરનાં–ડિસેમ્બર, 14, 15, 16 અને 17

ઊઘડ્યાં દ્વાર અંતરનાં
એઈલીન કેડી
ભાવાનુવાદ: સોનલ પરીખ
પ્રકાશક : આર.આર.શેઠ એન્ડ કંપની પ્રા. લિ.
ડિસેમ્બર—14
તમારી ચેતનામાં એક ભાવને સ્થાપી દો કે દરેક ઘટનામાં કશુંકસારું છુપાયેલું હોયછે અને દરેક અનુભવ તમને વિકસવા અને વિસ્તરવાનો એક મોકો લઈને જ આવે છે. સમજો કે વાસ્તવિકઅનુભવ વિના તમે એ કરી નહીં શકો કે તમારા હ્રદયને ખુલ્લું નહીં મૂકીશાકો. તમારા સાથી માનવબંધુઓથી દૂર, એકલા,સૌનો ન્યાય તોળતા ઊભા રહી જશો કે પછી આરોપી બની જશો. અનુભવો ઘણી વાર અજબ હોય છે. વિચિત્ર અને અટપટા હોય છે, પણ તે તમારા જીવનમાં એક ખાસ હેતુ લઈને આવે છે તેથી અનુભવોથી આકળવિકળ ન થાઓ. તેની પાછળ રહેલા હેતુને સમજી લો અને સમજો કે એ સઘળા અનુભવોની પાછળ મારો હાથ રહેલો છે. કદી કશું અકારણ બનતું નથી અને નસીબ કે ભાગ્ય જેવું કશું હોતું નથી. સમજી લો કે તમારા જીવનમાં જે પણ શ્રેષ્ઠ કે જે પણ મુશ્કેલી આવે છે, તેને લાવનાર બીજું કોઈ નથી.તમે પોતે જ છો. તમે શાંતિ, પવિત્રતા અને સ્થિરતા પણ લાવી શકો અને તમે કોલાહલ અને અંધાધૂંધી પણ લાવી શકો. એ બધું બહારથી નહીં, તમારી જ અંદરથી આવે છે. તમારી જ ચેતનામાં સર્જાય છે તેથી તમારા વાતાવરણને દોષ ન આપો. ગોકળગાય પોતાનું આશ્રય સ્થાન પણ પોતાની પીઠ પર ઊંચકીને ફરે છે, તેમ તમે તમારું બધું તમારામાં જ લઈને જીવો છો અને એ બધું જ બહારના જીવનમાં વ્યક્ત થાય છે.
ડિસેમ્બર—15
દરેક વ્યક્તિમાં એક દિવ્ય તણખો હોય છે, પણ તેને બહાર આણવો પડે છે અને તેનાથી ઘણી વ્યક્તિઓમાં જ્યોત પ્રગટાવવી પડે છે. નિદ્રામાંથી જાગો, તમારી અંદર રહેલા દિવ્ય તત્ત્વને ઓળખો,તેનું જતન કરો. પોષણ આપો અને તેને વિકસવા અને ખીલવાનો અવકાશ આપો. બીજને, તે ઊગે તે પહેલાં માટીમાં દબાવવું પડે છે. જો તેમ નથાય તો ઊગવા અને વિકસવાનું જે સામર્થ્ય તેનામાં પડેલું છે તે એમ જ , કોચલાના કવચમાં જ રહી જાય છે.
તમારી અંદર સ્વર્ગનું સામ્રાજ્ય પડેલું છે, પણ જ્યાં સુધી તમને એ હકીકતનું ભાન ન થાય, તમે જાગો નહીં , તમે શોધો નહીં ત્યાં સુધી તમે તેને પ્રાપ્ત કરી શકો નહીં, તે તમારામાં એમ જ પડ્યું રહે, વણજોયું, વણઓળખ્યું. એવી અસંખ્ય વ્યક્તિઓ છે જે જિંદગીભર જાગતી નથી, પોતાના અંદરના ખજાનાને જોયા વગર અનેક શક્યતાઓને કોચલામાં જ કેદ રાખીને જીવી જાય છે. તમારે મુક્ત થવું હોય તો તમને જકડી રાખતાં બંધનોને જાતે જ તોડવાં જોઈશે. તમારામાં બંધનમુક્ત થવાની ઝંખનાજાગશે કે તરત જ તમને દરેક પ્રકારની મદદ આપમેળે મળશે, પણ પહેલાં તમારી અંદર એ ઝંખનાનું જાગવું અનિવાર્ય છે.
ડિસેમ્બર—16
‘તમારા મનનું સર્જન કરી પોતે પણ આમૂલ પરિવર્તન પામો.’ આ શબ્દો અત્યંત મહત્ત્વના છે. તમે આ શબ્દો અસંખ્ય વાર સાંભળ્યા હશે, પણ કહો તો આ શબ્દો સાંભળ્યા પછી તમે કર્યું શું ? તમારા માટે એ શબ્દોનો શો અર્થ હતો ? જરા એ શબ્દોમાં ઊંડા ઊતરો, ચિંતન કરો, તેમને જીવંત બનવા દો. તેમનાં આંદોલનોને ઝીલો, તમારું જીવન તેમના વડે તરંગિત થવા દો. એ શબ્દોથી તમારું મન એક નવી તાજગી અનુભવશે અને ધીરે ધીરે તમારું સમગ્ર અસ્તિત્વ પરિવર્તન પામશે. તમે શાંતિની, સંવાદિતાની, નવી ધરતી, નવા આકાશની, મારી ઇચ્છાઓને અનુસરવાની, પ્રેમ અને પ્રકાશનો ફેલાવો કરવાની વાતો તો ઘણી કરી, પણ તમે તે બધા માટે હકીકતમાંશું કરો છો ?
પોતાને પોપટ જેવા ન બનાવી દો, જે મોટી મહાન વાતો કરે પણ તેનો અર્થ ન સમજે, તમારું જીવન એવું હોવું જોઈએ કે આ બધી કલ્પનાઓને સાકાર કરવામાં મદદરૂપ થાય. ઊંડી, સ્પષ્ટ સમજ વગરની પ્રાર્થના ના કરો. પ્રાર્થનાના શબ્દોમાં પ્રાણ પૂરો, કૃતજ્ઞ બનો અને ઉપર ને ઉપર ઊઠતા જાઓ. આ સર્વની ઉપર,સર્વથી આગળ એક ભર્યું ભર્યું જીવન જીવો અને તેમાં પરિવર્તન પામતા રહો.
ડિસેમ્બર—17
જ્યારે તમે મારા સંપર્કમાં હો અને તમારી સૌથી મોટી ઝંખના મારી ઇચ્છાનુસાર જીવવાની હોય ત્યારે તમે જોશો કે તમારું દરેક પગલું ફક્ત પોતાને નહીં, વિશ્વસમસ્તને આશીર્વાદરૂપ હશે. આ જિંદગી પોતાની જાતના કેન્દ્રમાંથી નીકળી સમસ્તનો હિસ્સો બની બીજાના હિત માટે સમર્પિત થનારા લોકોને માટે જ છે. આમ કરવું મોટા ભાગના મનુષ્યોને મુશ્કેલ લાગે છે, કારણ કે તેઓ પોતાના વ્યક્તિત્વને કદી છોડી નથી શકતા. તેઓ પોતે જેને ‘ અધિકારો’ સમજે છે તેને વળગી રહેવા માગે છે અને તેમને જે કરવાની ઇચ્છા ક્સ્હ્હે તે જ કરવા ઇચ્છે છે. તેમ કરવામાં બીજાનું શું થશે, તેમને શું મળશે તેનો ખ્યાલ સુદ્ધાં કરતા નથી.
તેથી જો ક્યારેય તમે એવું અનુભવો કે જિંદગી તમારી રીતે જતી નથી. તમારો સમસ્તની સાથેનો લય મળતો નથી ત્યારે સમય કાઢી તમારી પોતાની અંદર શું છે તે શોધી જોજો.લય તૂટવાનું મૂળ ત્યાંથીજ મળી આવશે. તેનું કારણ બહાર ક્યાંય નહીં મળે, તેથી બીજા કોઈ પર દોષ ઢોળશો નહીં. જ્યારે તમને તમારી અંદર શું ખોરવાયું છે તેનો ખ્યાલ આવશે, ત્યાર પછી તેને વિનાવિલંબે તમે સુધારી શકશો.

Posted in miscellenous

ઊઘડ્યાં દ્વાર અંતરનાં-ડિસેમ્બર 09 , 10, 11, 12 અને 13

ઊઘડ્યાં દ્વાર અંતરનાં
એઈલીન કેડી
ભાવાનુવાદ: સોનલ પરીખ
પ્રકાશક : આર.આર.શેઠ એન્ડ કંપની પ્રા. લિ.
ડિસેમ્બર—09
દિવસની દિશા અને ગતિનેવ્યવસ્થિત રાખવા,તમારે શાંત થતાં અને વહેલી સવારે ઊઠી, તમારું મન જાતજાતના બનાવોથી કલુષિત થાય તે પહેલાં જ દિવસની સાથે તમારો લય સાધી લેતાં શીખવું જોઈએ. જીવન સ્વચ્છ કેનવાસ જેવું છે. તેના પર કોઈ ડાઘ નથી. તેના પર પહેલો લસરકો સવારના ઊઠતાંની સાથે પડે છે. તેને ખૂબ સ્પષ્ટ અને ચોક્કસપણે પડવા દો. તેને પ્રેમપૂર્ણ,પ્રેરણાપૂર્ણ અને શ્રેષ્ઠની અપેક્ષાથી શોભવા દો.
નવો, તાજો દિવસ તમારી સામે છે. તમારી મન:સ્થિતિ અત્યંત શાંત, ગ્રહણશીલ અને સ્વચ્છ હોવી જોઈએ. આ મન:સ્થિતિમાં તમે તમારા મનને ઉચ્ચતમ અને સૌથી વધુ ઇચ્છનીય માર્ગ પર લઈ જવા સક્ષમ થાઓ છો. નવા દિવસમાં સર્વશ્રેષ્ઠને માટે સજ્જ રહો. જે કંઈ કરો શ્રેષ્ઠતાપૂર્વક કરો. ક્રમે ક્રમે જુઓ કે પૂર્ણત્વ કેવું પદ્ધતિપૂર્વક દિવસનેતમારી સામે ખોલતું આવે છે. ગઈ કાલ તો હવે પાછળ છૂટી ગઈ છે, આજે તમે જીવન સમગ્ર સાથે પૂરા લયમાં છો.
ડિસેમ્બર—10
પાણીની બહાર નીકળી ગયેલી માછલીની જેમ એક તરફડાટ સાથે ભટકવામાં સમય અને શક્તિ બરબાદ ન કરો.તમારી બેચેની માટે બીજા કોઈને કે સંજોગોને કે પરિસ્થિતિને દોષ ન આપો, જાણો કે તમારાજ હાથમાં સઘળું છે. તેથી તમે બીજા કોઈની મદદ વિના તેને તમારી રીતે રજૂ કરી શકો છો. જ્યારે તમે આંતરિક શાંતિ અને સ્વસ્થતા માટે પોતાની ગહનતામાં પ્રવેશો ત્યારે મારી પ્રતીક્ષા કરો. જો તમેશોધો તો કશું એવું નથી જે તમને ન મળે, પણ તે માટે તમારે સઘળું મને સમર્પી મારી ઇચ્છ, ફક્ત મારી ઇચ્છા પૂર્ણ કરવા તત્પર થવું પડે.
મારી ઇચ્છા શી છે તે જાણવા માટે તમારે શાંત, સ્થિર થવું પડે. વધુ પડતી મથામણ ન કરો.જવા દો, હળવા થાઓ અને સત્યના પ્રકાશને તમારા સુધી લાવતી, બધા દરવાજા ખોલી નાખતી હ્રદય-મનની એ શાંતિ અને સ્થિરતાને પામો.જ્યારે તમે હળવા હો છો અને સઘળું મને સોંપી ચૂક્યા હો છો ત્યારે તમે જોશો કે તમે બધું વધારે પ્રમાણમાં પામી શકો છો. તો પછી અત્યંત શાંતિપૂર્વક મારી પ્રતીક્ષા કરો અને મને બધું મુક્તપણે વહેવા દેવાની, કુદરતી રીતે મથામણ વિના કરવાની અને સંપૂર્ણતાને સાકાર કરવાની તક આપો.
ડિસેમ્બર—11
જીવનમાં પ્રેમ અને ભરપૂરતા લાવવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ એ છે કે દરેક પ્રત્યે સદભાવ્સેવવો અને મારા તરફથી જે કંઈ પ્રાપ્તિ થાય તેને માટે કૃતજ્ઞ રહેવું. જેમ તમે સદભાવ સેવતાં અને કૃતજ્ઞ રહેતા શીખતા જશો. તમે સમૃદ્ધિ અને વિપુલતાની પ્રાપ્તિ માટેના એક અવિચળ નિયમનું પાલન કરતા થશો અને એના પરિણામ રૂપે વધુ ને વધુ પ્રેમ-ભરપૂરતા જીવનમાં આવતાં જશે. જેને જીવનમાં પ્રેમ અને આશિષ ભરપૂર મળે છે એવાં બાળકનો વિકાસ તમે જોયો છે ? જેનું જતન અને ઉછેર પ્રેમપૂર્વક થાય છે તેવા છોડને ખીલતાં અને વધતાં તમે જોયો છે?
પોતાને જ જુઓ, પ્રેમ અને આશિષના વાતાવરણમાં તમારું હ્રદય કેવું ખીલી ઊઠે છે ! તો જાઓ અને તમારા સંપર્કમાં આવનાર સર્વ પર પ્રેમ, સદભાવ અને શુભાશિષની વર્ષા કરો.જેમ તમે એ વર્ષા કરતા જશો તેમ તમને તેનો તેવો જ પ્રત્યુત્તર મળતો જશે. તમારું પોતાનું હ્રદય સરળતાપૂર્વક પોતાના બંધ દ્વાર ખોલશે અને તમારામાંથી પ્રેમ અને સદભાવનો શુભપ્રવાહ વહેતો થશે. જિંદગીનો સર્વોચ્ચ આનંદ તેની લહેરોમાં વહેતો હશેઅને વિશ્વ સમગ્ર તેની શીતળતાથી અભિભૂત થશે.
ડિસેબર—12
જ્યારે તમે એક પિયાનોવાદકને કાર્યક્રમની તૈયારી માટે કલાકો સુધી તલ્લીન થઈ રિયાઝ કરતો જોશો, ત્યારે તમને સમજાશે કે આધ્યાત્મિક જીવનની તૈયારી માટે પણ કેટલા જાગૃત, કેટલા ખંતીલા અને કેટલા સમર્થ બનવું પડે છે. એનો અર્થ એવો નથી કે તમારે મજૂરી કરવાની છે. આનો અર્થ એ છે કે તમારે સતર્ક રહેવાનું છે, જાગૃત રહેવાનું છે અને જે બનતું જાય છે તેને તે રીતે મૂલવવાનું છે. જેમ પિયાનોવાદકને સંપૂર્ણ સંગીત પ્રગટ કરવા માટે અમુક કઠિન સ્વરો પર વધુ મહેનત કરવી પડે છે અને તે પછી તેને સંતોષકારક પરિણામ મળે છે, તેમ તમારે પણ અમુક સ્તરે પહોંચવા માટે સાધના તો કરવી પડે છે.
અમુક પાઠ તો એટલી હદે આત્મસાત કરવા પડે છે કે તે તમારા જીવનનો હિસ્સો બની જાય, તમારો સ્વભાવ બની જાય અને તેમને તમારાથી અલગ ન કરી શકો. યાદ રાખો,તમારું તમારા બદલે બીજું કોઈ જીવી આપવાનું નથી.તેથી તમારા બદલે સાધના પણ બીજું કોઈ કરી આપી ન શકે. ફક્ત તમે જ તે કરી શકો. શા માટે આ ક્ષણથી જ તેની શરૂઆત નથી કરતા ?
ડિસેમ્બર—13
મુક્ત અને આતુર ચેતનાઓની અંદર અને તેમના દ્વારા જ્યારે હું કામ કરી શકું છું ત્યારે અદભુત પરિણામો નીપજે છે. જે વ્યક્તિઓ તે પરિણામોને પિછાણી શકે છે તેઓ તેની પાછળ રહેલા મારા હાથને પણ ઓળખી જાય છે અને સમજે છે કે ફક્ત પોતાના જોર પર કશું કરવું મનુષ્યને માટે શક્ય નથી. તેમને ખબર હોય છે કે હું તેમનામાં વસું છું, તેમના દ્વારા કામ કરું છું અને તેઓ મને જાણે છે, ચાહે છે. તેથી કદી તમારા જીવનમાં જે કંઈ બનતું આવે તેને માટે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવાનું ન ચૂકો.
તમારા હ્રદયને મોકળું કરો અને મનને નકારાત્મક વિચારોથી મુક્ત રાખો. જૂના વિચારોને હાંકી કાઢો અને તેમને નવા સમયનો અવરોધ કદી ન બનવા દો. હંમેશાં યાદ રાખો, સાદગી અને સરળતા મારાં અધિકૃત ચિહ્નો છે. એથી જ્યારે જીવન તમારા માટે અટપટું અને મુશ્કેલ બનવા માંડે તમારે સમજી લેવું કે તમે ક્યાંક ચૂક્યા છો અને તે ચૂક તમારે જલદીથી સુધારી લેવી જોઈએ. નાના બાળક જેવા સાદા અને સરળ બનો અને જીવનનો પૂર્ણ આનંદ ઉઠાવો.

Posted in miscellenous

ઊઘડ્યાં દ્વાર અંતરનાં–ડિસેમ્બર-05, 06 અને07

ઊઘડ્યાં દ્વાર અંતરનાં
એઈલીન કેડી
ભાવાનુવાદ: સોનલ પરીખ
પ્રકાશક : આર.આર.શેઠ એન્ડ કંપની પ્રા. લિ.
ડિસેમ્બર—05
આંખો બંધ અને મગજ પણ બંધ—આવી સ્થિતિ લઈ આમતેમ શા માટે ફર્યા કરોછો ? આમ કરીને તમે તમારા સાચા વારસાથી વંચિત રહો છો તે સમજાય છે ? યાદ રાખો,જ્ઞાન મેળવવા માટે તમારેબહાર કશે શોધખોળ કરવાની જરૂર નથી.જ્ઞાન, સમજ આ બધું તમારી જ અંદર છે. તેને તમે પિછાણો અને બહાર લાવો તેવી પ્રતીક્ષામાં છે. જ્યારે તમે તેને માટે જાગૃત થાઓ, સભાન થાઓ ત્યારે તમોને એ પણ સમજાય છે કે એક વ્યક્તિમાં બીજી વ્યક્તિ કરતાં વધારે બુદ્ધિમત્તા છે તેમ નથી હોતું. તમને એ પણ ખ્યાલ આવે છે કે જેમ જેમ વ્યક્તિને પોતાની ગહનતામાં છુપાયેલા ખજાનાની સમજ પડતી જાય છે, તેમ તેમ તે બધું સમજવા અને કરવા શક્તિમાન થતી જાય છે.
હકીકતે, એક નવું વિશ્વ તેની સામે ખૂલેછે. તમે પોતે જ પોતાનામાં એક વિશ્વ છો. પ્રકાશ, પ્રેમ, જ્ઞાન, સત્ય અને સમજથી સંપૂર્ણ વિશ્વ, જે પ્રગટ થવાની વાટ જોઈ તમારી અંદર છુપાઈને પડ્યું છે. શાંત અને સ્વસ્થ થઈ પોતાની ગહનતામાં પ્રવેશ કરો અને એ વિશ્વને શોધી કાઢો. પોતાને સમજતાં શીખો અને જેમ જેમ પોતાને સમજતાં જશો, તમે બીજાને પણ વધારે સારી રીતેસમજતા થશો અને મને પણ સમજતા થશો.
ડિસેમ્બર—06
બુદ્ધિમત્તાના ગર્વને, સ્વીકારી લીધેલા વિચારો કે માન્યતાઓને,અભિપ્રાયો કે પૂર્વગ્રહોને તમારા માર્ગ રૂંધનારા સળિયા ન બનવા દો કે પછી પોતાની જાતને રૂઢિવાદી કે પરંપરાગત રીતે ન મળ્યું હોય તેવા સત્ય તરફ જતાં ન રોકો. તમે નવામાં પ્રવેશવાના છો, તેથી તમારે ઘણાં નવાં માર્ગો અને નવી પદ્ધતિઓ માટે તૈયાર રહેવું જોઈશે. જ્યારે બાળક શાળામાં નવા ધોરણમાં દાખલ થાય ત્યારે તેણે તેને અપાયેલા બધા નવા વિષયોને શીખવા માટે તૈયાર રહેવું પડે છે.
તમને નવી શાખ ફૂટે, તમારા પર નવા પ્રયોગો થાય, તમારે અજ્ઞાતમાં પગલાં ભરવાં પડે તે માટે તમારે ઉત્સુક રહેવું જોઈએ. તમારી ભૂલો થાય તો તે ભૂલોમાંથી પણ શીખવાનું શીખી લેવા તમારે તત્પર રહેવું જોઈએ. તમને ખબર હોવી જોઈએ કે આમ કરવાથી તમે જ્ઞાન, સમજ, શાણપણની દિશામાં વિકસો છો. ચિંતા નકરો. કોઈ પહેલા ધોરણમાંથી સીધું છઠ્ઠા ધોરણમાં જતું નથી. ક્રમે ક્રમે જ્ઞાનનાં નવાં ક્ષેત્રો ખૂલે છે અને તમે તેમાં ક્રમશ: પ્રવેશો છો અને ગતિ કરો છો.
ડિસેમ્બર—07
ઘટનાઓનાં ચક્રની પાછળ એક વિશેષ વ્યવસ્થા હોય છે. એ વ્યવસ્થા સાથે તમારો લય જો તૂટે, તો તમે વિસંવાદિતા અને વિચ્છેદના ઉદભવનું કારણ બનો છો. તમે આવી પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં તરો છો તેવું તમને લાગશે. એવું તરવાનું, જેમાં તમે થાકી ખૂબ જશો પણ ક્યાંય પહોંચી શકશો નહીં. પ્રવાહની સાથે કેમ નથી વહેતા ?તેમાં સરળતા પણ છે અને જે કંઈ ચાલે છે તેની સાથેનો લય પણ સચવાય છે. જ્યારે તમે આ કરતાં શીખી જશો, તમને સમજાશે કે વિશ્વમાં દરેક વ્યક્તિ, દરેક ઘટના સાથે તમારો લય, તમારો સૂર મળેલો છે.
તમારી પીડાઓ પછી વધારે ટકતી નથી અને તમે તમારા વાતાવરણમાં બરાબર ભળી જાઓ છો. તમારો જાત સાથેનો સંવાદ સધાય છે અને એ સંવાદિતા બહારના વિશ્વમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે. જીવન સરળપણે વહે છે અને યોગ્ય દિશા પકડીને વહે છે. તમારી સામે ચમત્કાર પર ચમત્કાર થતા રહે છે, ધીરે ધીરે આ જીવનશૈલી તમારો સ્વભાવ બનતી જશે, કારણ કે તમારો લય મારા લયમાં ભળી જશે. હું તમારામાં અને તમારા દ્વારા મારા અદભુત તેજ અને મહિમાને પ્રગટાવવાનું કામ સારી રીતે કરી શકીશ.

Posted in miscellenous

ઊઘડ્યાં દ્વાર અંતરનાં—-ડિસેમ્બર 08

ઊઘડ્યાં દ્વાર અંતરનાં
એઈલીન કેડી
ભાવાનુવાદ: સોનલ પરીખ
પ્રકાશક : આર.આર.શેઠ એન્ડ કંપની પ્રા. લિ.
ડિસેમ્બર—08
દિવસમાં કેટલી વાર મારાવિશેની સભાનતા તમે અનુભવી ? દિવસમાં કેટાલીવાર તમે અનુભવ્યું કે જ કંઈ બને છે તેમાં મારો હાથ છે ? અને દિવસમાં કેટલી વાર તમે મારો આભાર માન્યો? આજે જે સમય કાઢો અને દિવસભર મારાસંપર્કમાં રહો.શરૂઆતમાં તમને મુશ્કેલ લાગશે. કારણ કે તમારા અનુભવ મુજબ માર્ગો સીધા હોય કે અટપટા. ઘણી વાર, ઘણા સમય સુધી તમે તમારા ચૈતન્યની ઉપેક્ષા કરી, મારા વિશે જરા પણ વિચાર્યા વિના ચાલતા રહ્યા હો છો.
શરૂઆતમાં તો તેથી જ તમારે તમારું ચૈતન્ય મારી તરફ વાળવું પડશે અને તેને આડુંઅવળું ભટકી જતાં રોકવું પડશે પણ તમે આ ચાલુ રાખશો. ધીરે ધીરે તમે મારા વિશે વધુ ને વધુ સભાન અને જાગૃત થતા જશો. તમે તમારા અસ્તિત્વને મારામાં ઓગળતું જતું, એક થતું અનુભવશો.તમને જીવવાનો, આગળ ધપવાનો, સભાન અને જાગૃત થવાનો મોકો મળતો જશે. તમે જોશો કે ક્યાંય કોઈ વિચ્છેદ નથી. હું તમારામાં છું અને તમે મારામાં છો, આપણે એક જ છીએ.

Posted in miscellenous

ઊઘડ્યાં દ્વાર અંતરનાં–ડિસેમ્બર, 04

ઊઘડ્યાં દ્વાર અંતરનાં
એઈલીન કેડી
ભાવાનુવાદ: સોનલ પરીખ
પ્રકાશક : આર.આર.શેઠ એન્ડ કંપની પ્રા. લિ.
ડિસેમ્બર—04
તમને જે કંઈ મળ્યું છે તેની કદર કરતાં અને તેને કાળજીપૂર્વક સંભાળતાં શીખો.તમે તેની કદર અને કાળજી ત્યારે જ કરશો જ્યારે તમને જાણ થશે કે આ બધું તમને મેં આપ્યું છે. જ્યારે તમે એસઘળું આપનારનેસાચો પ્રેમ કરશો ત્યારે તમે એ ભેટોનો આનંદ ઉઠાવી શકશો. જ્યારેતમે એ વરદાનોનું જતન કરવામાં નિષ્ફળ જશો ત્યારે તમે એના આપનારને—મને પણ અવગણશો. પ્રેમ એ જ ચાવી છે. જ્યારે તમને પ્રેમનો અર્થ ખબર હોય ત્યારે તમે તમને જે સોંપાયું હોય તેને પ્રેમ કરતાં અને તેની કાળજી કરવામાં કદી પાછા પડતા નથી.
નાના બાળકને કદી તમે અતિશય કિંમતી ચીજ રમવા માટે નથી આપતા, કારણ કે તમને ખબર હોય છે કે બાળક તેની સંભાળ નહીં લઈ શકે અને કદાચ તોડી પણ નાખશે. જ્યાં સુધી તમે કિંમત સમજતા, જતન કરી શકતા ન થાઓ ત્યાં સુધી હું તમને મારા ખજાનાની બહુમૂલ્ય ચીજો ન આપી શકું. તમારે તેને જાળવતાં, તેનો પ્રેમ અને કાળજીપૂર્વક ઉપયોગ કરતાંશીખવું પડે. તે ન શીખો ત્યાં સુધી મારે પ્રતીક્ષા કરવી રહી. જ્યારે તમે તૈયાર થશો, સજ્જ થઈ જશો ત્યારે હું તમને મારાં વિરલ વરદાનોથી માલામાલ કરી મૂકીશ.

Posted in miscellenous

ઊઘડ્યાં દ્વાર અંતરનાં–ડિસેમ્બર , 01,02, અને 03

ઊઘડ્યાં દ્વાર અંતરનાં
એઈલીન કેડી
ભાવાનુવાદ: સોનલ પરીખ
પ્રકાશક : આર.આર.શેઠ એન્ડ કંપની પ્રા. લિ.
ડિસેમ્બર
મને એક પ્રકાશપૂર્ણ ગોળો બતાવાવમાં આવ્યો. તેમાંથી પ્રકાશનાં તેજ્સ્વી કિરણો નીકળતાં હતાં અને નિસ્તેજ –ઝાંખા કિરણો તે ગોળાની અંદર પાછાં જતાં હતાં.
મેં શબ્દો સાંભળ્યાં:
જ્યારે તમારું ચક્ર પૂરું થાય છે, તમે મારામાં પાછા ફરો છો. હું જીવન સમસ્તનો મૂળ સ્ત્રોત છું અને તમે મારામાં એવી રીતે સમાઈ જાઓ કે જેવી રીતે તમે પ્રારંભકાળમાં સમાયેલા હતા.
પોતાને પાછળ છોડી આ અદભુત નવા દિવસમાં સરળતાથી પ્રવેશી જાઓ. જાણો કે એ તમારા માટે પોતાની અંદર શ્રેષ્ઠ સામગ્રી ભરી લાવ્યો છે. એ શ્રેષ્ઠની અપેક્ષા કરો.જુઓ કે મારો હાથ દરેક ઘટનાની પાછળ છે અને હું જ નવી પૃથ્વી અને નવા આકાશના સર્જનના મૂળમાં છું. ડરો નહીં કારણ કે મારું સામ્રાજ્ય તમને સોંપવામાં હું પોતે પણ અત્યંત આનંદ અનુભવું છું અને તેને માટે કોઈ આવતી કાલ કે કોઈ ભવિષ્યને સમય નથી. એ સમય આજે જ છે, અત્યારે જ છે. આજે અદભુત બાબતો આકાર લઈ શકે તેવી અપેક્ષા તમે રાખો છો ? અદભુત ચમત્કારોને ઝીલવા માટે તમે તૈયાર છો ?
તેનાથી વસ્તુસ્થિતિને વેગ મળે છે અને તમારામાં પરિસ્થિતિમાંથી શ્રેષ્ઠને શોધવાની કુશળતા આવે છે. હકીકતે તો શ્રેષ્ઠ માટેની તમારી અપેક્ષા અને પ્રતીક્ષાથી શ્રેષ્ઠતાને આકાર લેવામાં મદદ મળે છે. આ વિધાયક પગલાથી તમે યોગ્ય વાતાવરણ ઊભું કરતા જાઓ છો અને નવાને ખૂલવા માટેની અનુકૂળ પરિસ્થિતિ પૂરી પાડો છો. તમે જાણે એક કુશળ પરિચારિકા છો, નવાને જન્મ આપતા દરેક સજોગને મદદરૂપ થવાની તમારામાં આવડત છે.
ડિસેમ્બર02
સંસ્થાપકોની જરૂરત હંમેશાં હોય છે. એવી વ્યક્તિઓની, જેનામાં નવામાં પ્રવેશ કરવાની પહેલ કરવાનું બળ અને સાહસ હોય. આ એવા લોકો હોય છે, જેમનામાં ભવિષ્યની શક્યતાઓને જોવાની દૃષ્ટિ હોય છે, પણ દરેકનું પોતાનું વ્યક્તિત્વ હોય છે. એક જ બીબામાંથી તો મનુષ્યો બનતા નથી, તેથી તમને ઊગવાની, વિકાસ પામવાની અને તમારા અસ્તિત્વને આંદોલિત કરનારી અંત:સ્ફુરણાઓથી પ્રેરિત, પ્રભાવિત થવાની સ્વતંત્રતા મળવી જ જોઈએ. ચૈતન્ય વડે જીવો. અંત:સ્ફુરણાઓ પ્રમાણે વર્તો, પછી ભલે તે દેખીતી રીતે મૂર્ખાઈભરી લાગતી હોય,
પાછળ ક્યાંક બેસી જવું ને બીજું કોઈ આગળ આવીને પ્રથમ પગલું ઉઠાવે તેની રાહ જોવી. એ અજ્ઞાતમાં હરણફાળ ભરવા કરતાં ઘણું વધારે સગવડભર્યું છે. એમ કરવાની શક્તિ, શ્રદ્ધા અને સાહસમાંથી પ્રગટે છે. જો તમારામાં એ શ્રદ્ધા, એ સાહસ ન હોય તો જે લોકોમાં એ શ્રદ્ધા અને સાહસ છે તેમને નવું કરતાં રોકો નહીં. તેમના હંમેશાં ઋણી બની રહો, કેમ કે તેમના વિના નવી ધરતી અને નવા આકાશનું સંસ્થાપન કદી થઈ શકશે નહીં.
છે.
ડિસેમ્બર—03
તમે પૂર્ણનો એક અંશ છો અને એ અંશ તરીકે પૂર્ણને માટે તમારે એક ચોક્કસ ભૂમિકા અદા કરવાની છે. તેથી પરસ્પર પ્રત્યે કડવા અને અસહિષ્ણુ ન થાઓ. યાદ રાખો કે તમારામાંના કોઈ બે મનુષ્યો એક્સરખા ન હોઈ શકે, કારણ કે પૂર્ણને પૂર્ણ બનાવવા માટે અસંખ્ય નાના મોટા જુદા જુદા ભાગોની જરૂર પડે છે. કદી કોઈ ઘડિયાળને ખોલીને તેના અંદરના યંત્રને જોયું છે ? તેને છૂટું પાડી જુઓ અને જુઓ કે કેટલા બધા નાના મોટા જાતજાતના ભાગો મળીને એક સંપૂર્ણ યંત્ર બનાવે છે.
જેને એ ભાગો વિશે કશી જાણ નથી તેમના મગજમાં એ કદી નહીં ઊતરે કે આ બધા ભાગો ભેગા થઈ એક યંત્ર સર્જી શકે – પણ જે એ ભાગો વિશે જાણે છે તે દરેક ભાગને વ્યવસ્થિત ગોઠવી ઘડિયાળને ચાલતી,સાચો સમય બતાવતી કરશે. જ્યાંસુધી એ સર્વ નાનકડા ભાગો પોતાની જગ્યાએ રહી પોતાનું કામ કરશે, ત્યાંસુધી ઘડિયાળ ચાલશે. હવે તમે જાણ્યું કે શા માટે હું તમને આ વિરાટ વિશ્વમાં તમારી યોગ્ય જગ્યા શોધવાનું કહ્યા કરું છું ? જ્યારે તમે તમારું સ્થાનશોધી લેશો ત્યારે જ તમે તમારું શ્રેષ્ઠ પ્રગટ કરી શકશો.

Posted in miscellenous
વાચકગણ
  • 529,820 hits

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 274 other followers

તારીખીયું
જુલાઇ 2020
સોમ મંગળ બુધ ગુરુ F શનિ રવિ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
સંગ્રહ
ઓનલાઈન મિત્રો